Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Informatiebeveiliging op waarde geschat

Kent u de waarde van uw bedrijfsgegevens?

Bedrijfsinformatie en gegevens van klanten en toeleveranciers kunnen in tijden van zwaar weer onder druk komen te staan. Uit onderzoek blijkt dan ook dat er meer fraude door (ex-) medewerkers wordt gepleegd dan in voorgaande jaren. Door middel van een juiste mate van beveiliging kan er worden voorkomen dat gegevens in verkeerde handen vallen.

Vaak ligt de beveiliging van informatievoorziening bij de IT-afdeling. Dit terwijl de IT-afdeling niet altijd het belang kent van de informatie door de gehele organisatie. Hier moet Business helpen de informatie op waarde te schatten.

In dit artikel wordt in een aantal korte paragrafen uiteen gezet wat een organisatie kan doen om de informatievoorziening optimaal te beschermen en wie welke rol daarin vervult.

Download dit artikel
Download dit artikel waarin op beknopte wijze wordt beschreven hoe een juiste mate van beveiliging helpt voorkomen dat gevoelige bedrijfsinformatie in verkeerde handen valt.