Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Informatica schudt het stof van zich af

Deze blog is afkomstig van ICTheek, het inspiratieplatform voor professionals in het onderwijs.

– Door Frans Peeters, leraar informatica op het Ostrea Lyceum.

Niet iedereen weet dat informatica al sinds 1998 een examenvak is in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het telt even zwaar mee als Engels, wiskunde B, geschiedenis of elk ander vak. Leerlingen kunnen het enkel kiezen als de school het aanbiedt en helaas wordt het slechts op de helft van de scholen aangeboden. Aangezien het vak op veel plekken is verouderd, gaat er nu een grote bezem door het vak en komen er allerlei nieuwe ontwikkelingen aan.

Niet alleen is informatica een keuzevak, ook heeft het geen centraal schriftelijk examen. Het eindcijfer is een cijfer dat gebaseerd is op het gemiddelde van de schoolexamens van de eigen docent en elke docent informatica heeft zo weer zijn persoonlijke voorkeur voor de onderdelen die hij of zij in het vak stopt. Je begrijpt het: de verschillen zijn enorm. Overigens is er op de Antillen wel een CSE voor het vak informatica. En leerlingen kunnen in Nederland staatsexamen informatica voor de havo of het vwo doen.

Volgens Felienne Hermans is de docent informatica in het algemeen een man van boven de veertig. En dan is ze nog voorzichtig, want ik denk dat hij in het algemeen boven de vijftig is en dat hij zijn diploma tot docent informatica gehaald heeft in het begin van deze eeuw. Sinds 2002 is het namelijk erg moeilijk om een diploma tot eerstegraads docent informatica te behalen. Dat kan enkel bij een vijftal universiteiten na een bachelor in één van de bètavakken en wie doet dat nou, want met elke andere baan zal zo’n student later meer geld verdienen. Althans, zo is de algemene opinie. Maar dat is dus helemaal niet waar. Een bevoegde docent in de tweede fase van het voortgezet onderwijs verdient inclusief dertiende maand en vakantiegeld ongeveer 70 duizend euro per jaar. Controleer het maar via de website van ambtenaren in het onderwijs. Het is echt een groot misverstand dat docenten in het voortgezet te weinig verdienen.

Er zijn dus teveel oudere docenten, de manier waarop het vak gegeven wordt, is te divers en er zijn zelfs scholen die het vak afschaffen aangezien ze geen bevoegde opvolger kunnen vinden voor de docent informatica die met pensioen gaat. Maar sinds kort gloort er hoop aan de horizon voor het vak informatica! Op 20 september vond er in Utrecht een historische bijeenkomst plaats waar de crème de la crème van de informatica in het voortgezet onderwijs aanwezig was om een grandioze oppoetsbeurt van het vak informatica te starten.

Het ministerie van OCW heeft definitief toegezegd de ontwikkeling van lesmateriaal voor informatica te ondersteunen en bij het SLO kunnen ze nu echt van start. Er komt een fantastisch nieuw examenprogramma dat modulair volgens een cafetaria model werkt. Leerlingen moeten verplicht enkele modules volgen en daarnaast kunnen ze kiezen uit een aantal zeer interessante andere modules. Die modules gaan de komende twee jaar ontwikkeld worden door teams van ervaren docenten en staan onder leiding van een kartrekker uit de universitaire wereld. Dat zijn stuk voor stuk inspirerende mensen die hoog aanzien hebben op het terrein van die module. Enkele modules die ontwikkeld worden zijn bijvoorbeeld Netwerken en Internet of Things, Computational Science, Physical Computing & Robotica en User Experience. En wat ook mooi is, is dat een aantal grote bedrijven zoals Oracle, Microsoft, IBM en Cisco meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe materiaal. Over twee jaar moet al dat materiaal klaar zijn en dan kan het feest echt beginnen.

Jammer dat het vak nog geen verplichte status heeft binnen het curriculum zoals dat al wel het geval is in Groot-Brittannië, Japan, Ierland, veel staten in de Verenigde Staten en een dozijn andere landen, maar het is in ieder geval al goed dat we over twee jaar een prachtig up-to-date examenprogramma voor informatica zullen hebben. Ik kan amper wachten!

[Frans Peeters is leraar Informatica op het Ostrea Lyceum in Goes. Hij heeft sinds 2000 een website www.informaticavo.nl waar hij informatie, lesmateriaal en ervaringen deelt.]