Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Infographic: Wat is beleving van procesmanagement?

Is de beleving van procesmanagement essentieel voor succes?

Sensus Methode heeft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd naar de beleving van procesmanagement. Uit het onderzoek is gebleken dat de beleving van procesmanagement essentieel is voor het succes van een procesmanagement traject. Deze infographic gaat op een visuele manier in op de diverse uitkomsten van het belevingsonderzoek naar procesmanagement.

Enkele resultaten uit het onderzoek:

 • Nederland blijft in vergelijking met de rest van de wereld achter als het gaat om bespreken van en communiceren over processen in de organisatie.
 • Overlegstructuren zijn in Nederland minder belangrijk dan in de rest van de wereld.
 • Nederland gaat gefundeerd aan de slag en de rest van de wereld meer individueel en impulsief.

De beleving van procesmanagement wordt gemeten aan de hand van 5 elementen:

 1. Procesbeschrijven

Vraag: In welke mate zijn binnen elk proces de verantwoordelijkheden helder gedefinieerd?

 1. Draagvlak

Vraag: In welke mate ziet u het belang van procesmanagement?

 1. Borgen van proceskennis
  Vraag: Kennen medewerkers het verloop van het proces waarin zij betrokken zijn?
 2. Overlegstructuren
  Vraag: Wordt er aan medewerkers gevraagd hoe processen verbeterd kunnen worden?
 3. Middelen
  Vraag: In welke mate wordt procesmanagement ondersteund door technologie?

Lees in de infographic meer over de resultaten op elk van deze 5 verschillende elementen.

Enkele conclusies:

 • Het belangrijkste in het beleven van procesmanagement is: Draagvlak
 • Middelen, overlegstructuren en borging van proceskennis scoren het laagst en halen daarmee de beleving van het procesmanagement naar beneden.

Download de infographic
Download de infographic over de beleving van procesmanagement. In de infographic zijn op een visuele manier de uitkomsten van het belevingsonderzoek verwoord.

 

Download de whitepaper
Download