Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Infographic digitaal factureren: hoe staan we ervoor?

Per 1 januari 2017 moeten alle leveranciers van de rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur als e-factuur indienen. Op deze manier vervult de rijksoverheid een voortrekkersrol om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden snel op e-facturen overgaan.

Het realiseren hiervan is reeds in 2014 gestart als gevolg van de Europese richtlijn (2014/55/EU) die voor overheidsopdrachten in werking is getreden. Daarom  voor u de huidige stand en de ontwikkeling sinds 2014 in onderstaande infographic.