Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Incidenten melden en het leerproces in gang zetten

Handvatten voor incidentmanagement

Binnen veel sectoren is veiligheid een belangrijk aspect. Natuurlijk op de eerste plaats, zodat het een veilige en gezonde werkomgeving is voor de bezoeker en medewerker. Maar milieuschade voorkomen is natuurlijk net zo belangrijk. Binnen de thema’s veiligheids-, gezondheids- en milieumanagement heeft het melden en analyseren van ongevallen en incidenten een belangrijke plaats gekregen. In deze whitepaper een aantal handvatten op het gebied van veiligheid in het algemeen en specifiek incidentmanagement. Door deze concrete aanpak bent u direct in staat om schade en verlies te voorkomen en te beperken.

Melding maken van incidenten is het in gang zetten van een leerproces. Zowel de inhoudelijk lessen als het proces van melden, kan leiden tot een verbetering van de veiligheid bij het bedrijf. Het melden van incidenten kan omschreven worden door de onderstaande stellingen:

  1. Een melding is het startsein voor feedback
  2. Veiligheid is integraal
  3. Meldingen: voor en door medewerkers
  4. Veiligheid staat niet gelijk aan géén risico

Een melding is het startsein voor feedback
Bij de melding van een incident gaan de betrokken partijen eerst aan het werk met het voorkomen of herstellen van de schade die aangebracht is. Om daadwerkelijk te kunnen leren van het incident, is het belangrijk om een melding te maken. Uit de theorie en praktijk blijkt dat er vaak een aantal factoren voor zorgen dat medewerkers geen melding maken van een incident.
Deze redenen kunnen zijn:

  • Geen of weinig feedback naar aanleiding van meldingen
  • Geen of weinig verbeteracties volgend op meldingen
  • Gevoelens van angst of schaamte

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend deze whitepaper en ga zelf aan de slag met de handvatten voor incidentmanagement in uw organisatie. Lees in deze whitepaper ook meer over het beperken en voorkomen van schade en verlies.

 

Download de whitepaper
Download