Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

In 6 stappen naar verandering in het werkproces

Een nieuw werkproces communiceren en borgen in 6 stappen

Communicatiemiddelen zijn erg belangrijk bij de manier waarop we samenwerken en hoe de organisatie met de buitenwereld in contact staat. Hierdoor kunnen communicatiemiddelen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en de visie van de organisatie. Maar alleen goede communicatiemiddelen en ICT gaan de organisatie niet verder helpen. Alles hangt af van de bereidheid van de gebruikers die de middelen op een goede manier moeten gaan gebruiken en op de voorgenomen wijze gaan samenwerken. De bereidheid van de gebruiker wordt groter naarmate ze tijdig en op verschillende manieren worden betrokken bij de veranderingen in het werkproces.

In deze whitepaper komen 6 stappen naar voren die van belang zijn voor het laten slagen van een verandertraject en een nieuw werkproces in de organisatie te borgen.

Het is van belang dat de medewerkers ook echt achter de verandering staan. Deze veranderbereidheid van mensen wordt bepaald door 3 componenten:

  1. De cognitieve component
  2. De affectieve component
  3. De conatieve component

Lees meer over deze componenten in de volledige whitepaper.

In het 6 stappenplan komen de 3 bovenstaande componenten naar voren. De 6 stappen van het stappenplan zijn:

  1. Identificeren attitude gebruiker
  2. Het ontwerpen van het communicatieconcept en beleid
  3. Het bepalen en uiten van een sterke boodschap
  4. De medewerker vertrouwd maken met het nieuwe werkproces
  5. Attitude opnieuw meten
  6. De verandering borgen en evalueren

Download de whitepaper
Medewerkers bepalen het succes van een verandering in een werkproces. Bij verandering is het vooral belangrijk om de houding van medewerkers positief te laten zijn. Meer te weten komen over de 3 bovenstaande componenten en de 6 stappen van het stappenplan? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download