Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ILAAP dicht kloof Pillar 2 Basel III raamwerk

Liquidity Risk Management in Europe

In juni 2011 introduceerde De Nederlandsche Bank (DNB het Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP). ILAAP is geïntroduceerd als aanvulling op Basel III / CRD IV en de bijbehorende Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio en andere liquidity risk management monitoring tools.

ILAAP is een terugkomend proces met als doel om, bij Nederlandse banken, een robuuste beheersing van het liquiditeitsrisico te borgen. De DNB verwacht van banken dat zij een ILAAP hebben ingericht, waarin de onderneming het eigen liquiditeitsrisicobeheer grondig evalueert en waar nodig aanscherpt.

De Nederlandse ILAAP heeft twee belangrijke componenten:

  1. Het ‘rulebook’, welke beschrijft hoe DNB een ILAAP evalueert;
  2. Een ‘self-assessment procedure’, welke banken jaarlijks moeten uitvoeren.

Deze whitepaper toont aan dat het beheer van liquiditeitsrisico’s ondervertegenwoordigd is in Pillar 2 van het Basel III raamwerk. In Pillar 2 zijn er geen specifieke eisen voor het managen van liquiditeitsrisico zoals dat er is voor andere type risico's. Dit veroorzaakt een kloof tussen liquiditeitsrisico en markt-, krediet- en operationeel risico in Pillar 2. De auteurs van deze whitepaper bevelen aan om de Nederlandse ILAAP te gebruiken als baseline om zodoende deze kloof de in Pillar 2 te dichten.

Waarom zou men de Dutch ILAAP als baseline moeten gebruiken?

  • Allesomvattende en eenvormig overzicht van alle noodzakelijke elementen om een robuust liquiditeitsrisicomanagement functie ingericht te hebben. Dit schept duidelijkheid over wat te beschouwen als “best practice”. 
  • Volwassen operationele regelgeving die continue verbeterd is sinds zijn invoering in 2011. Dit is het resultaat van waardevolle interacties tussen DNB, banken en adviesbureaus actief in Nederland. De discussies hadden betrekking op de concrete functionele en technische vereisten.
  • ILAAP heeft zich al bewezen in de praktijk. Banken rapporten ILAAP al aan de DNB sinds zijn invoering in 2011

Download de whitepaper

Download de whitepaper “Liquidity Risk Management in Europe: Baseline Basel III Pillar 2 by Dutch ILAAP”. Lees meer over de ondervertegenwoordiging van liquiditeitsrisico in Pillar 2 van Basel III en hoe de Nederlandse ILAAP gebruikt kan worden om dit te verbeteren.