Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ICT-ontzorging voor de zorgsector

Platform-as-a-Service

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Denk aan de groeiende behoefte onder het personeel aan mobiel werken, de slinkende budgetten die bovendien verhuizen van de AWBZ naar gemeentelijke voorzieningen of de kwaliteits­eisen zoals neergelegd in NEN7510 of ISO27001, om er maar enkele te noemen. Allemaal zaken die een moderne infrastructuur vereisen, wat nu precies een van de knelpunten is binnen zorginstellingen. Een ander knelpunt is de grote moeite die veel zorginstellingen hebben om voldoende goede technische beheerders in huis te hebben. Het beheer mondt hierdoor vaak uit in een reactieve en inefficiënte bezigheid. Techniek wordt een beperkende factor, omdat men veranderingen probeert te voorkomen aangezien die leiden tot meer beheer. Tel daarbij op dat het applicatielandschap in de zorg enorm versnipperd is, waarbij de technische kwaliteit varieert van goed tot absoluut slecht en van modern tot hopeloos verouderd.


Zorg uit handen

De ontwikkelingen ingezet vanuit kostenbesparing en decentralisatie in combinatie met een ICT die niet bepaald ‘on par’ is met de eisen en wensen anno 2014, groeien zorginstellingen zo langzamerhand boven hun hoofd. Binnen deze hectiek ervaren veel zorginstellingen ICT eerder als ballast dan als de krachtige enabler die het kan zijn. De behoefte aan flexibele en kostenefficiënte ICT is groot. Maar alles uit handen geven, is niet een wenselijke route, omdat je dan ook je ict­regie en je applicatie­beheer kwijt bent. De ideale oplossing is de inzet van een flexibel ict­platform dat bij voorkeur als een dienst kan worden afgenomen op basis van behoefte. Kortom: Platform­as­a­Service, PaaS. Deze relatief nieuwe tak van sport binnen de ICT, wordt steeds volwassener en kan het verschil maken. Uw ict­organisatie heeft met PaaS geen zorgen meer om de infrastructuur, het beheer, het gebruik, de appli­caties, de kwaliteit en de kosten. Tegelijkertijd behoudt u de regie over de functionaliteit van de applicaties en over de manier waarop die applicaties met het werkproces en de gebruikers interacteren.


Garantie

De zorginstelling die ICT volledig in eigen hand wil houden, moet in staat zijn een platform te onderhouden waarin alle applicaties – nieuwe en oude systemen – beschikbaar zijn. Dit vergt niet minder dan een topprestatie op ict­gebied, wat geen kerntaak is van een zorginstelling. Geen wonder dat steeds meer instellingen hierin vastlopen. Het ontsluiten van applicaties via Software­as­a­Service (SaaS), is maar ten dele de oplossing. Sommige werken alleen als er aan state­of­the­art ict­eisen wordt voldaan. Er zijn dan nog allerlei voorzieningen nodig om het pakket draaiend te krijgen. Bovendien los je daarmee niet de noodzaak op voor een adequaat platform met een goede informatiehuishouding, beveiliging, autorisaties enzovoort. Het is een beetje als gelijktijdig schaken op twee borden: 1) infrastructuur en 2) applicaties. Alleen zijn de schaakstukken aan elkaar gekoppeld, dus wat u op het infrabord speelt, wordt ook op het applicatiebord gespeeld. Hou dat maar eens onder controle. U hebt geen enkele garantie dat al uw applicaties richting uw gebruikers worden ontsloten op hun vaste werkplek én op hun mobiele devices op het tijdstip dat zij dat willen.


Met het CAMCUBE|CLOUD platform krijgt u die garantie wel. En alle vraagstukken over hoe zo’n applicatie moet integreren met het platform neemt Cam u uit handen. Het is gegarandeerd een landingsplek voor al uw applicaties, of die nog stammen uit het DOS­tijdperk of op HTML5 zijn gebaseerd.


Drie vlaggen

Het CAMCUBE|CLOUD platform wordt continu doorontwikkeld. In de loop der jaren heeft het AMS (Application Management Services) een enorme knowledge base opgebouwd van zorgapplicaties. Van vrijwel alle applicaties weet Cam IT Solutions dan ook hoe die integreren met het platform. Iedere applicatie krijgt een vlaggetje: een rode, oranje of groene. Veruit de meeste applicaties hebben een groene vlag. Deze applicaties zijn goed bekend en draaien zonder problemen. Een oranje vlag geeft aan dat deze applicatie weliswaar goed bekend is, maar dat er enkele aandachtspunten zijn voor tijdens de transitie. Een rode vlag betekent dat er serieuze issues zijn, die met de leverancier moeten worden opgepakt. Cam werkt proactief om de applicatie op oranje te krijgen voordat de klant de transitie inzet.


Regie

Het mooie van PaaS is dat u alleen datgene uit handen geeft dat niet gaat over de functionaliteit van applicaties. Het CAMCUBE|CLOUD platform bestaat enerzijds uit de benodigdheden om de applicaties te integreren, zoals storage, server­ en netwerkcapaciteit. Anderzijds zorgt het platform ervoor dat de applicaties veilig en eenvoudig be­schikbaar komen aan de gebruiker. In de directe bruikbaarheid van de omgeving verandert er niets. De gebruiker meldt zich, via single sign­on, aan op het platform waar hij alles tot zijn beschikking heeft. De gebruiker bepaalt via zijn werkproces met welk device en op welk tijdstip hij contact maakt met bepaalde applicaties. Het platform integreert en ontsluit niet alleen applicaties, het biedt tevens een volledig controlemechanisme in de vorm van selfservice, dashboards en workflows. Op die manier houdt de organisatie de regie in eigen handen. U kiest uw eigen applicaties en bent in dat opzicht aan helemaal niets gebonden. Het platform schrijft niets voor in deze. Het biedt juist 100 procent garantie dat iedere applicatie wordt geïntegreerd.


Kostenefficiënt

Het CAMCUBE|CLOUD platform werkt volledig kostentransparant. Vooraf is glashelder wat de kosten zijn per gebruiker en per verbruik. Hoeveel users gebruiken een bepaalde applicatie – niet on­belangrijk om te weten in verband met licentie­kosten – en hoeveel van de resources qua storage en netwerk verbruiken de applicaties? Alleen dat wat wordt verbruikt wordt in rekening gebracht tegen aantoonbaar gunstige tarieven. Dat is toch een heel ander verhaal dan met alle ICT in huis, waarbij gebruik en verbruik niet altijd even trans­parant zijn. Daardoor worden vaak teveel licenties betaalt en gaat alle overhead op infrastructuur en beheer eveneens door het putje. De overhead van het CAMCUBE|CLOUD platform is te verwaar­lozen, omdat die wordt verdeeld over alle gebruikers van het platform. In het vergelijken van business­cases komt een PaaS­oplossing altijd gunstiger uit dan de reële kosten van het zelf in eigendom hebben en beheren van een technische infrastructuur.


Geen concessies

Naast de garanties over de 24×7 beschikbaarheid van de applicaties, biedt Cam de garantie dat alles ISO 27001 en NEN7510 geborgd is, dat de klant meegaat op een enterprise class van KPI’s en dat altijd duidelijk is waar het platform zich fysiek bevindt. Het is en blijft namelijk een Private Cloud Platform­as­a­Service, zonder dat er concessies worden gedaan aan beschikbaarheid, prestaties en beveiliging. Het is natuurlijk veel efficiënter om één gebouw te bouwen met twintig verdiepingen dan twintig gebouwen van één verdieping. Maar die verdiepingen in dat ene gebouw zijn allemaal be­veiligd tegen inbraak, hebben een eigen toegang enzovoort. De voordelen van schaalgrote en volume en het delen van overhead gaan prachtig samen met de privéeigenschappen van een eigen infrastructuur, met de bijbehorende beveiliging en performancegaranties.


Transitie

Cam beschouwt iedere klant als een partner. De transitie naar een PaaS is dan ook een partnertransitie. Partnerschap verloopt op basis van ver­trouwen en uiteraard de nodige waarborgen om dat vertrouwen te verdienen. In de eerste fase van de transitie inventariseert Cam welke applicaties op het platform moeten komen. In een proof of concept kan de klant zien dat de meest belangrijke applicaties ook echt goed functioneren. Hiermee kan de organisatie direct zijn eigen stakeholders betrekken bij dit proces. Want het is enorm belangrijk dat de transitie goed is geborgd bij de complete verzameling aan stakeholders. De eerste uitrol van applicaties binnen het nieuwe platform wordt binnen een pilotgroep gedaan. De hele uitrol kan vervolgens in fases verlopen, waarbij alle applicaties en data gecontroleerd worden overgezet.


Over de auteur

Willem Drijver, CEO van Cam IT Solutions.