Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ICT-conflicten verstandig oplossen

Conflicten oplossen met Alternative Dispute Resolution (ADR)

ICT heeft over de hele wereld voor grote economische en maatschappelijke vooruitgang gezorgd, maar is er is ook een keerzijde. Er ontstaan nog regelmatig problemen, ondanks dat een organisatie de juiste keuzes omtrent ICT heeft gemaakt. Deze ICT-conflicten kunnen op verschillende manieren worden opgelost, welke deze whitepaper beschrijft.

Bij ICT-conflicten gaat het meestal om conflicten tussen de ICT-leverancier en de afnemer/klant. Het (niet op tijd) leveren van (niet of slecht) werkende informatiesystemen zijn veelvoorkomende redenen voor een conflict. Advocaten kennen in deze gevallen te vaak maar één weg, namelijk de gang naar de rechter. Gespecialiseerde ICT-advocaten hebben echter meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen samengevat worden onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR). Hieronder de mogelijkheden op een rijtje:

 1. De rechter
  Een openbare zitting, mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, een executoriale titel.
 2. Mediation
  Gezamenlijke belangen, de relatie met elkaar in stand houden, een juridisch gevecht is geen oplossing, een snelle en goedkope oplossing.
 3. Arbitrage
  Streven naar nakoming of ontbinding van een overeenkomst, een redelijke schadevergoeding, behoefte aan een executoriale titel.
 4. Bindend advies
  Om de kosten van ‘kleine’ geschillen te drukken, voor geïsoleerde deelproblemen.
 5. Deskundigenbericht
  Onafhankelijke beeldvorming van de problematiek, vooruitlopend op een schikking.
 6. E-ADR
  Partijen zijn niet of moeilijk in staat bij elkaar te komen, partijen zijn goed bekend met internet, het geschil is zakelijk en inhoudelijk.

Download de whitepaper
Download hier geheel vrijblijvend de volledige whitepaper ‘ICT-conflicten verstandig oplossen’ en kom meer te weten over bovenstaande mogelijkheden voor het oplossen van een ICT-conflict. In de volledige whitepaper staat elke mogelijkheid uitgebreid beschreven met indicaties en contra-indicaties ondersteund door middel van voorbeelden. 

 

Download de whitepaper
Download