Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ICT-conflicten oplossen met Alternative Dispute Resolution (ADR)

ICT-conflicten verstandig oplossen

ICT zorgt voor grote economische en maatschappelijke vooruitgang, maar is er is ook een keerzijde. Er ontstaan nog regelmatig conflicten. Bij deze ICT-conflicten gaat het meestal om conflicten tussen de ICT-leverancier en de afnemer/klant. Er zijn verschillende manieren om de conflicten op te lossen. Welke manieren dit zijn, wordt in deze whitepaper beschreven.

Veelvoorkomende redenen voor een conflict zijn onder andere het (niet op tijd) leveren van (niet of slecht) werkende informatiesystemen. Te vaak kennen advocaten maar één weg in deze gevallen, namelijk de gang naar de rechter. Gespecialiseerde ICT-advocaten hebben echter meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen samengevat worden onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR). Hieronder de mogelijkheden op een rijtje:

 1. De rechter
  Een openbare zitting, mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, een executoriale titel.
 2. Mediation
  Gezamenlijke belangen, de relatie met elkaar in stand houden, een juridisch gevecht is geen oplossing, een snelle en goedkope oplossing.
 3. Arbitrage
  Streven naar nakoming of ontbinding van een overeenkomst, een redelijke schadevergoeding, behoefte aan een executoriale titel.
 4. Bindend advies
  Om de kosten van ‘kleine’ geschillen te drukken, voor geïsoleerde deelproblemen.
 5. Deskundigenbericht
  Onafhankelijke beeldvorming van de problematiek, vooruitlopend op een schikking.
 6. E-ADR
  Partijen zijn niet of moeilijk in staat bij elkaar te komen, partijen zijn goed bekend met internet, het geschil is zakelijk en inhoudelijk.

Download de whitepaper
Download en lees de whitepaper ‘ICT-conflicten verstandig oplossen’ om meer te weten te komen over bovenstaande mogelijkheden voor het oplossen van een ICT-conflict. De whitepaper beschrijft elke mogelijkheid uitgebreid met indicaties en contra-indicaties ondersteund door middel van voorbeelden.

 

Download de whitepaper
Download