Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ICT beveiligingsassessment voor web applicaties met DigiD

ICT beveiligingsrichtlijnen DigiD

DigiD is vorig jaar veel in het nieuws gekomen in verband met diverse incidenten omtrent informatiebeveiliging. Met name instellingen die gebruik maken van DigiD ten behoeve van digitaal klantcontact hebben er mee te maken gehad (waaronder een vijftigtal Nederlandse gemeenten). Hierdoor heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten de kwaliteit van ICT beveiliging bij overheidsinstanties die van DigiD gebruik maken een stimulans te geven. Met een jaarlijks terugkerend ICT beveiligingsassessment kan er aangetoond worden of de overheidsinstanties de informatiebeveiliging op orde hebben.

Bij het niet tijdig voldoen aan de norm ‘ICT beveiligingsassessment DigiD’, is Logius gemachtigd om het gebruik van DigiD tijdelijk op te schorten of zelfs te beëindigen.

Download de praktijkcase
Download de praktijkcase over ICT beveiligingsassessments waarin dieper wordt ingegaan op de richtlijnen en de DigiD nulmeting.