Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

ICT-beleidsplan noodzakelijk voor iedere organisatie

ICT-beleidsplan biedt handvatten bij de actualiteit van alle dag

Op 29 juni was Innervate Midden Nederland gastheer/vrouw voor een aantal beleidsgeoriënteerde medewerkers van verschillende organisaties, die waren afgekomen op de uitnodiging voor een kennissessie over ICT-beleid.

ICT-beleid wordt aan de ene kant als lastig en tijdrovend beschouwd, mede doordat de organisatie zich niet betrokken voelt of dit niet als noodzakelijk beschouwd. Aan de andere kant wordt geconstateerd dat waar geen sprake is van een ICT-beleidsplan, projecten soms onverwachte richtwendingen ondervinden die met een ICT-beleidsplan voorkomen hadden kunnen worden.

Download het artikel
Download geheel vrijblijvend het volledige artikel waarin de definitie, het doel en het hoe en wat over een ICT-beleidsplan uiteen wordt gezet.