Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hybride cloud storage onder controle

Nooit meer te veel of te weinig opslagkosten

Bedrijven krijgen via hun webshop steeds meer data te verwerken. De toenemende digitalisering en de groei van  het aantal apps versterkt deze trend alleen nog. Vroeger kochten bedrijven gewoon meer geheugen. Dat is handig om de piekbelasting mee op te vangen, maar voor de rest van de tijd levert het vooral extra kosten op. Dit dwingt organisaties na te denken over hun opslag-strategie, zeker als een gedeelte van de storage on-premise staat en een ander gedeelte in de cloud.  

Storage in een hybride architectuur

De whitepaper beschrijft een fascinerend verhaal over een online retailer die de hete adem van de concurrentie in zijn nek voelt. Via nieuwe applicaties wilde het bedrijf nieuwe klanten binden; dit had grote impact op de on-premise opslagcapaciteit. De ingeslagen weg bleek doodlopend, omdat de retailer steeds weer verrast werd. Er moest een plan komen om eigen data en klantgegevens goed op te slaan. Maar hoe deden ze dat op een integrale manier?

De voordelen op een rij

The Imperative of Hybrid Cloud Solutions for Storage beschrijft op toegankelijke wijze hoe deze retailer de storage vernieuwde. Via handige IT-oplossingen kan het bedrijf nu:
  • De databehoefte inschatten
  • De kosten controleren
  • Meer uit bestaande investeringen halen
  • Continuïteit waarborgen
  • De IT geïntegreerd beheren

Kosten onder controle

Wilt u ook betere controle over uw IT? Software kan uw bedrijf het strategische voordeel bieden van inzicht in huidig en toekomstig gebruik van IT-middelen. Laat u niet meer verrassen door capaciteitstekorten of juist -overschotten en de kosten die hiermee gepaard gaan. Hoe? Dat leest u in de whitepaper die u nu kunt downloaden via de download-button.