Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Huisstijlmanagement achter de schermen

Er is de laatste tijd veel kritiek op het onderwerp huisstijlmanagement. Critici geven aan dat huisstijlmanagement teveel vanuit het grafisch ontwerp wordt bekeken. De communicatieve en organisatorische kant van het managen van de huisstijl zou meer aandacht verdienen, omdat ook deze aspecten een belangrijk aandeel hebben in het onderscheiden met jouw ‘Corporate Identity’. Om deze aspecten te managen zijn verschillende maatregelen onderzocht waarmee de kwaliteit van huisstijlmanagement verhoogd kan worden.

Manage je huisstijl

Maatregelen die een positieve invloed hebben op huisstijlmanagement kunnen we opdelen in structuur gerelateerde en cultuur gerelateerde maatregelen. Onder de structuur gerelateerde maatregelen verstaan we:

> Toegang tot uitgebreide en actuele huisstijlrichtlijnen;
> De inzet van technische hulpmiddelen (sjablonen in Word);
> De aanwezigheid van ondersteuning;
> De aanwezigheid van een huisstijlmanager.

Onder cultuur gerelateerde maatregelen verstaan we:

> Huisstijl als onderdeel in een introductieprogramma;
> Voorbeeldgedrag van managers;
> Frequent overleg met de gebruikers.

Structuur gerelateerde maatregelen zorgen ervoor dat werknemers begrip krijgen voor de huisstijl voor de organisatie. Dit begrip wordt gestimuleerd door het toegankelijk maken van kennis over de strategie en achtergrond van de huisstijl en door het bieden van richtlijnen middels ondersteuning en hulpmiddelen.

Cultuur gerelateerd maatregelen hangen samen met socialisatie, waarbij werknemers door middel van formele en informele leerprocessen worden aangezet om de huisstijl in de praktijk toe te passen.

Tezamen zorgen deze maatregelen voor begrip en meer engagement vanuit medewerkers.

Samenhang organisatiekenmerken en maatregelen

Uit wetenschappelijk onderzoek onder 700 Nederlandse respondenten is naar voren gekomen dat het voorbeeldgedrag van managers en de actualiteit van huisstijlrichtlijnen cruciaal zijn voor een consistente huisstijl. Dit is opmerkelijk aangezien bij het merendeel van de Nederlandse bedrijven cultuur maatregelen het minst worden toegepast. Welke maatregelen het meest effectief zijn hangt af van (de kenmerken) van de organisatie. Bijvoorbeeld, voor producerende organisaties is de toegang tot huisstijlrichtlijnen een belangrijke voorspeller voor de consistentie van de huisstijl. Voor dienstverlenende organisaties zijn actualiteit van huisstijlrichtlijnen, een huisstijl introductieprogramma en de aanwezigheid van een huisstijlmanager bepalend. Om te bepalen welke maatregelen voor jouw organisatie goed werken is het noodzaak om de eindgebruiker, de werknemer, te raadplegen door middel van een evaluatie.

Huisstijlmanagement evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van goed huisstijlmanagement. Een evaluatie biedt al in een vroeg stadium inzicht in knelpunten zodat deze snel aangepakt kunnen worden. Hierdoor kun je je bedrijfsimago wapenen tegen verlies aan professionaliteit. Door het toepassingen van huisstijlmanagement op een juiste manier zorg je ervoor dat werknemers engagement ervaren als het gaat om huisstijl en zal deze worden toegepast zoals bestemd.

Wil je meer weten over huisstijlmanagement? Lees dan ook over huisstijlmanagement in de praktijk.