Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

HRM-Proces ziekteverzuim: van ziekmelden tot terugkeer op de werkvloer

Stappenplan met acties voor werkgever en werknemer

Het HRM-proces voor ziekteverzuim is één van de meest gebruikte HRM-processen in organisaties. U bent als werkgever verplicht de wettelijke rechten en plichten voor het ziekteverzuimproces na te leven. Deze zijn vastgelegd in de Wet poortwachter, die is ingesteld om langdurig ziekteverzuim te verminderen. Maar hoe ziet een gedegen ziekteverzuimproces eruit?

Ziekmelden

We beginnen bij het begin. Op het moment dat de werknemer door ziekte of gebreken niet in staat is aan het werk te gaan, moet hij zich zelf bij de werkgever ziekmelden. De werkgever bepaalt wanneer en aan wie dat gemeld moet worden. In sommige organisaties is het bijvoorbeeld verplicht om dat ’s ochtends voor 9:00 uur telefonisch door te geven aan de direct leidinggevende. Binnen zeven dagen moet de werkgever het ziekteverzuim ook melden bij de arbodienst.

Vangnet

In bepaalde situaties neemt het UWV de loondoorbetaling over van medewerkers of oud-medewerkers. De werkgever krijgt onder bepaalde voorwaarden de directe loonkosten van de afwezige werknemer vergoed. De vangnetregeling treedt in werking als een zieke medewerker een tijdelijk contract heeft dat afloopt tijdens het ziekteverzuim. Deze regeling geldt ook voor ziekteverzuim door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. 

Verzuimdossier

De HRM-verantwoordelijke moet van elke langdurig zieke medewerker een verzuimdossier maken en up-to-date houden. Hierin moet onder andere het verloop van het ziekteverzuim worden bijgehouden. Daarnaast moet worden vastgelegd welke initiatieven de werkgever en werknemer ontplooien om de medewerker zo snel mogelijk weer te laten terugkeren. Zodra de medewerker weer 100% aan het werk is, kan het dossier worden afgesloten en gearchiveerd.

Stap voor stap HRM-Proces ziekteverzuim

Download gratis een uitgebreide beschrijving van het ziekteverzuimproces. Met deze stap-voor-stap-procesbeschrijving weet u zeker dat alle rechten en plichten die zijn vastgelegd in Wet poortwachter, worden nageleefd.