Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

HRM digitaliseren bij de overheid: 5 stappen

HRM als strategische succesfactor binnen de organisatie

Werknemers maken het verschil, maar de HRM-afdeling speelt de strategische succesfactor. Papieren personeelsdocumenten kunnen een logistieke nachtmerrie worden. Zeker als de personeelsdocumenten ook nog eens verspreidt op verschillende locaties liggen. Hiermee werken is niet alleen tijdrovend, maar vertraagt ook processen. Dit terwijl de afdeling juist meer tijd zou willen besteden aan het proactief adviseren en ondersteunen van de organisatie. Het is daarom tijd voor een digitaliseringsslag!

Wat is de digitale stand van zaken binnen de organisatie?

Zwervende papieren documenten over verschillende afdelingen past niet meer in de huidige digitale wereld. Hoe digitaal is jouw organisatie? Met organisatiewerkvormen als Het Nieuwe Werken met flexplekken en veelvuldig thuiswerken moet dossierinformatie toch ook digitaal toegankelijk zijn? Daarnaast zijn werkgevers tegenwoordig wettelijk verplicht om inzage te geven in personeelsdossiers.

In 5 stappen naar een effectieve en efficiënte HRM-afdeling

Om personeelsdossiers te digitaliseren en automatiseren, is het belangrijk om de volgende 5 stappen te doorlopen:

 1. Ordenen en opschonen
  Opschonen en ordenen van personeelsdossiers is de eerste stap. Uiteraard is dit erg arbeidsintensief, maar het brengt grote voordelen met zich mee. Zie het als een grote voorjaarsschoonmaak. Alle dossiers komen weer even onder de aandacht en als de wettelijke bewaartermijn is verstreken, kan het dossier meteen worden verwijderd.
 2. Digitaliseren
  In het kader van de meldplicht datalekken is het niet handig om zowel digitale als papieren dossiers te blijven bewaren. Dan loop je immers dubbele kans op een datalek.
 3. Classificeren
  Voor een directe toegang tot digitale personeelsdocumenten is het belangrijk om ze goed te classificeren. Hierbij worden documenten automatisch toegewezen aan verschillende klassen na de herkenning en indexering.
 4. Veiligstellen en opslag
  De documenten zijn nu gereed om opgeslagen te worden in een digitale omgeving. Hierin zijn verschillende mogelijkheden.
 5. Koppelen
  Bij de keuze voor een document management systeem, dan is er de mogelijkheid om dit te koppelen aan het HRM-systeem.

Ga jij aan de slag met deze 5 stappen om een digitaal personeelsdossier te realiseren? Lees in het artikel meer over deze 5 stappen en hoe je een permanente verbetering aan kan brengen in het HRM-proces.