Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

HRM-beleid en -processen verbeteren met deze tips en adviezen

Internationale HRM-enquête 2017

Wilt u een beter beeld krijgen van de kwaliteit van HRM-processen en het HRM-beleid binnen organisaties over de hele wereld? Bent u op zoek naar tips en adviezen om uw werkproces structureel te verbeteren? De HRM-enquête 2017 is een onderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd door HRM-processen.com. Dit is een onderdeel van Sensus-methode, specialist op het gebied van procesmanagement. De enquête meet de inrichting van het HRM-beleid aan de hand van 3 pijlers. Deze pijlers zijn:

Wat levert het HRM-onderzoek op?

De internationale HRM-enquête heeft twee doelen:

  1. Een benchmark om de kwaliteit van het HRM-beleid en -processen af te zetten tegen HRM-vakgenoten wereldwijd.
  2. Een interessant kennisdocument met resultaten, tips en adviezen waar organisaties van kunnen leren, bijvoorbeeld om hun eigen werkproces te verbeteren.

Enkele resultaten van de HRM-enquête 2017

Aan de hand van de 3 bovengenoemde pijlers zijn de resultaten van de enquête onderverdeeld. Enkele resultaten die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Steeds meer organisaties gaan bewuster om met de verbetering van de HRM-dienstverlening.
  • Procesmanagement krijgt een steeds belangrijkere rol. Toch blijven kansen om processen op de werkvloer te verbeteren, vaak nog liggen.
  • Ontwikkeling en het functioneren van medewerkers zijn belangrijk binnen organisaties, maar uitgewerkte plannen ontbreken.

Uw HRM-beleid optimaliseren aan de hand van deze enquête

Organisaties veranderen in rap tempo. Alleen door continu mee te bewegen kunt u de concurrentie voorblijven. Uit de enquête komt naar voren dat organisaties, met name de HRM-afdelingen, bewust bezig zijn met het in kaart brengen van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Hoe gaat het bij u in de organisatie? Doe uw voordeel met dit onderzoeksrapport en ga vandaag nog aan het werk met de tips en adviezen!

 

Download de whitepaper
Download