Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

How to improve efficiency in the procure-to-pay process

Grip op het volledige inkoopproces met Procure to Pay

Procure to pay (P2P) helpt bij het verkrijgen van controle en inzicht op het volledige inkoopproces. Dit omvat het gehele proces van het moment van aanvraag tot aan de afhandeling ervan. Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van het procure to pay-proces biedt organisaties verschillende voordelen. De vraag van veel organisaties is alleen “hoe doe ik dat?”. In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op de vraag “hoe verbeter ik de efficiency in het procure to pay-proces”.

Procure to pay-implementaties leveren in de ogen van veel organisaties nog te weinig resultaat op. Dit komt vaak doordat algemene bedrijfsprocessen niet op orde zijn. Daarnaast is het vaak onduidelijk waar het ownership van het P2P-proces ligt. Meestal claimt de financiële afdeling claimt het ownership, maar voor strategische inkoopbeslissingen ligt het vaak bij ‘sterkere’ stakeholders.  Langzaam maar zeker is de situatie ontstaan waarin kosten blijven stijgen en mogelijkheden tot automatisering van het P2P-proces blijven liggen.

Procure to pay proces

Controle en grip
De Inkoopafdeling kan de controle over strategische uitgaven verbeteren door de grip op het volledige end-to-end proces terug te pakken. Diezelfde grip voorziet ook in ‘matching data’ die het invoice proces automatiseert, wat weer leidt tot hogere efficiency en transparantie in het inkoopproces.   

Download de whitepaper
Download de whitepaper “How to improve efficiency in the procure-to-pay process” en lees meer over het verkrijgen van meer grip en controle op het volledige inkoopproces door middel van Procure to Pay en de automatisering ervan. Daarnaast wordt dieper ingegaan op hoe organisaties het Procure to Pay-proces kunnen optimaliseren en zodoende de efficiency en het succes kunnen vergroten.

 

Download de whitepaper
Download