Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoezo eerlijk?

“Maak gemeentebelastingen eerlijk” kopte Vereniging Eigen Huis onlangs als onderwerp op de website. Ze verwezen hierbij naar het voorstel Agenda Lokale Democratie, waarbij aan de gemeenten meer mogelijkheden worden geboden om belasting te heffen. Vereniging Eigen Huis merkt op dat het een goed moment is om het bestaande systeem van gemeentebelastingen tegen het licht te houden in termen van eerlijkheid en transparantie.

Evenwicht is zoek
Mee eens. Er is geen gemeente die moeite zal hebben om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan. Maar als de term ‘eerlijk’ gebruikt wordt, dan denk ik meteen aan onze Rijksoverheid. Steeds meer taken van het Rijk worden overgeheveld naar gemeenten die steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. De manier waarop ze dit moeten financieren, is al jaren onveranderd. Het evenwicht is zoek.

Tekort van vijf miljard
Dit wordt ook bevestigd door de laatste gegevens van het Coelo, waaruit blijkt dat er met de huidige financieringswijze in 2018 een tekort zal zijn van bijna vijf miljard(!) euro. Dat is erg zorgelijk. De gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn en het huidige financieringsbeleid zal daarop aangepast moeten worden.

Gezonde gemeente
Vanuit Den Haag is een commissie ingesteld om nader onderzoek te doen naar deze financieringsproblematiek. De VNG ondersteunt deze commissie. Het financieringsprobleem wordt breed bekeken, waarin vier aandachtsgebieden betrokken zijn:

  • Gemeentefonds
  • Lokaal belastinggebied
  • Sociaal domein
  • Gemeente en regio’s als economische motor.

In juni 2015 wordt een advies verwacht. Een goed initiatief, waarbij hopelijk een gezonde gemeente met voldoende financiële draagkracht voor de uitvoering van alle taakgebieden centraal staat.

Eerlijk, ja! Evenwicht, graag!