Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe ziet zorg in het ziekenhuis er over 10 jaar uit?

Informatie-optimalisatie in de publieke sector

Hoe werken we in 2025? Daar heeft de Economist Intelligence Unit onderzoek naar gedaan. ‘De toekomst van werk’ – zo heet het onderzoek * – levert bijzondere uitkomsten op. Zo komt bijvoorbeeld naar voren hoe machines steeds vaker gebruikt zullen worden om de plaats in te nemen van de mens. Voornamelijk bij het uitvoeren van handmatige en terugkerende handelingen. De grote vraag is (natuurlijk) wat dit betekent voor uw branche. En – nog meer toegespitst – voor ziekenhuiszorg? Dat licht ik graag toe.

 

In Europa – en dus ook in Nederland – zijn op dit moment een aantal belangrijke trends waar te nemen als het gaat om Healthcare en (ziekenhuis)zorg. Eén daarvan is dat er te weinig handen zijn aan het bed. Ook zorgen krappe budgetten ervoor dat de werkdruk voor veel vaste medewerkers te hoog wordt. Zij nemen ontslag en hun werk wordt overgenomen door tijdelijke krachten. U kunt zich dus afvragen of machines hierin iets kunnen bijdragen. De voordelen zijn immers te groot om te negeren. Maar wat zijn de gevolgen van automatisering voor mensen? Voor uw personeel waar u altijd op vertrouwd hebt? En hoe zit dat met de patiënten? Is de opkomst van het ‘slimme’ ziekenhuis bijvoorbeeld een ontwikkeling die op korte termijn al verschil kan maken? En wat zijn daarvan de gevolgen voor het personeel? En voor de patiënten?

 

Biedt het ‘slimme’ ziekenhuis oplossingen voor de toekomst van de zorg? Of slimme ziekenhuizen’ al snel hun intrede zullen doen, valt te betwijfelen. Handen aan het bed blijven namelijk hard nodig. De vraag is wel of u een positieve kijk zou moeten hebben op geautomatiseerde telgezondheidssystemen. Want machines zullen steeds meer en vaker hun intrede doen binnen diverse processen. Professor Jane Dacre, hoofd van het Britse Royal College of Physicians (RCP), zegt hier het volgende over: “Het gebruik van technologieën ter ondersteuning van de maatschappij houdt patiënten uit het ziekenhuis.” Salley Whitman, directeur van NXT Health (een non-profit ontwerpbureau voor de gezondheidszorg) ziet het een klein beetje anders. Zij denkt dat automatisering slechts een onderdeel van een aanpak moet zijn. Personeel wordt dan niet vervangen door machines, maar kan zich meer kan richten op strategisch en proactief werk. Denk hierbij aan het onder de aandacht brengen van infectiebeheersing of het organiseren van een betere coördinatie tussen verschillende zorgverleners.

 

Wat is in de toekomst de taak van personeel in het ziekenhuis? Eén ding is zeker. Het onderzoek maakt duidelijk dat automatisering in de gezondheidszorg de komende jaren flink zal toenemen. Maar wat is de plek van de mens (lees: het personeel) dan? Het onderzoek voorspelt dat menselijk werk verschuift richting creativiteit en sociale vaardigheden. Als zorgverleners hun werknemers willen behouden – staat er beschreven – is het zaak om meer aandacht te besteden aan hun welzijn. Dit zal gerealiseerd moeten worden in de vorm van flexibele werkomstandigheden en technologieën die hen helpen hun werk te doen. Zo worden de vaardigheden van het personeel op het gebied van creativiteit, problemen oplossen en innovatie erkend en is er op het gebied van het beheren en volgen van processen ruimte voor machines. En dit kan soepel verlopen… maar dan zullen zorgverleners wel moeten leren van het verleden, stellen de experts in het onderzoek.

 

Een rooskleurige toekomst voor de zorg in het ziekenhuis? Wat betekent dit leren van het verleden? Salley Whitman is daar duidelijk over. Zij merkt op dat IT de gezondheidszorg vaak moeilijker heeft gemaakt voor werknemers. Dit komt doordat het aantal handelingen dat onderdeel is van hun werk is, is toegenomen. Whitman denkt dat dit kan veranderen, maar alleen als er geschiktere systemen worden ontwikkeld en er hierbij aandacht wordt besteed aan sectoroverstijgende samenwerking. “Ik voorspel een omkerende tendens, waarbij zorgverleners samen met technologiebedrijven producten ontwerpen die hun processen ondersteunen in plaats van belemmeren”, zegt ze . En ik ben het hier helemaal mee eens! Bijvoorbeeld om nieuwe manieren te vinden om informatieverwerking te vergemakkelijken en administratieve processen uit handen te nemen. Zo kan personeel zich richten op de patiëntenzorg. En doen technologiebedrijven waar ze goed in zijn!

 

Bent u nieuwsgierig naar de ‘De Toekomst van Werk’ en wat dit betekent voor de zorg? Download het onderzoek hier!