Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe Werkt ICT Mediation?

Wat zijn de voordelen van een mediation procedure?

Bij een ICT-conflict hebben de klant en leverancier meestal een langdurige en complexe relatie en moeten ze ook in de toekomst nog vaak met elkaar samenwerken. Om dit conflict op te lossen zonder de onderlinge relatie te beschadigen, is mediation vaak een betere oplossing dan rechtspraak of arbitrage.

Wat is mediation?
Er zijn veel definities van het begrip mediation. In het Handboek Mediation staat de volgende omschrijving van mediation:

“Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.”

Een aantal woorden springen er gelijk uit in deze omschrijving:

  • Bemiddeling: met andere woorden, een mediator doet geen uitspraak ‘van boven af’, zoals een arbiter of een bindend adviseur.
  • Het begeleiden van onderhandelingen: opvallend omdat bij onderhandelingen de partijen juist met elkaar praten.
  • Gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten: in tegenstelling tot de vonnissen van rechters en arbiters, waarbij er meetal winnaars en (of alleen maar) verliezers zijn, bevat de vaststellingsovereenkomst (opgemaakt tussen partijen ter afsluiting van een mediation) vrijwel altijd een win-winoplossing.

Zoals af te leiden uit de bovenstaande punten heeft mediation dus nog al wat voordelen ten opzichte van geschilbeslechting via de rechter of arbitrage.

Wat is co-mediation?
Door de hoge mate van complexiteit in ICT projecten is er in veel projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Daarom is het van belang om gebruik te maken van co-mediation. Co-mediation is een vorm van mediation waarbij twee mediators (een ICT-jurist en een ICT-specialist) in samenwerking optreden. Wilt u meer weten over co-mediation? Lees er meer over in de whitepaper.

Download de whitepaper
Wit u meer te weten komen over mediation? Download geheel vrijblijvend de whitepaper over ICT mediation en kom meer te weten over de geschiedenis van mediation, Co-mediation en de mediationprocedure.

 

Download de whitepaper
Download