Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe Werkt ICT Bindend Advies?

De vormgeving van ICT Bindend Advies

Bindend advies komt oorspronkelijk uit de bouwsector, waar het werd toegepast in gevallen waarbij de opdrachtgever niet tevreden was over de werkzaamheden van zijn aannemer. Tegenwoordig wordt bindend advies ook gebruikt in de ICT sector en vaak ook door geschillencommissies in consumentenzaken.

Bindend advies is net als arbitrage een vorm van alternatieve geschillen beslechting of ook wel ADR (Alternative Dispute Resolution). Bij bindend advies wordt een geschil tussen partijen opgelost door één (of een commissie van meerdere) onpartijdige derde(n), die geen lid van de rechterlijke macht is, maar wel een beslissende uitspraak doet. Door middel van een vaststellingsovereenkomst komen partijen vooraf vrijwillig overeen dat die uitspraak voor hen bindend zal zijn.

Indicaties en contra indicaties voor ICT bindend advies
Een bindend adviesprocedure is goedkoper dan arbitrage of een rechterlijke procedure. Als partijen een conflict hebben over een relatief klein bedrag, vormt het bindend advies een uitstekend alternatief in plaats van een procedure bij de rechter.

Redenen voor een bindend advies procedure zijn:

  • Er is geen behoefte aan juridisch geschoolde adviseurs en aan een formele rechtsgang zoals bij arbitrage.
  • Voor geïsoleerde deelproblemen.
  • Beslechting door een ICT deskundige is gewenst.

Contra-indicaties voor ICT bindend advies zijn:

  • Geen executoriale titel (dus geen deurwaarder in te schakelen).
  • Bij omvangrijke geschillen.
  • Wanneer een goede juridische onderbouwing wordt gewenst.

Download het artikel
Wilt u meer te weten komen over ICT binden advies? Lees in dit artikel meer over hoe men te werk gaat bij een ICT bindend advies en de vormgeving van een bindend advies.

 

Download de whitepaper
Download