Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe werkt ICT Arbitrage?

Snel en deskundig ICT-conflicten oplossen

Partijen die zijn verwikkeld in een ICT-conflict kunnen overeenkomen dat zij hun conflict aan arbitrage zullen onderwerpen. Zij verbinden zich om de geschillen voor te leggen aan arbiters, ICT deskundigen en –juristen, die vervolgens een bindende beslissing nemen voor de betrokken partijen. Deze vorm van arbitrage heeft als voordeel dat het door specialisten uitgevoerd wordt. Daarnaast worden geschillen sneller opgelost dan in de reguliere overheidsrechtspraak. 

Arbitrage is een wettelijke erkende en gewaarborgde vorm van rechtspraak. Bij een arbitragezaak komen particuliere scheidslieden (arbiters) tot een vonnis. Dit gaat volgens een formele rechtsgang met alle stukken die daarbij horen. Om een zaak ter beslechting te kunnen voorleggen, dienen de betrokken partijen door middel van een overeenkomst de arbiters bevoegd te verklaren.

Door een dergelijke afspraak verliest de normale overheidsrechter zijn bevoegdheid om over het geschil te oordelen. Deze afspraak moet om bewijsredenen schriftelijk gemaakt worden. In de praktijk maakt het zogenaamde ‘arbitrale beding’ deel uit van het contract dat de partijen bij het aangaan van hun verhouding sluiten.

Inhoud whitepaper
Deze uitgebreide whitepaper behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wat is Arbitrage?
  • Redenen voor arbitrage?
  • Arbitragevormen
  • De kosten van een ICT arbitrage (o.a. ten opzichte van ICT Mediation)
  • Arbitrage en Mediation in de leveringsvoorwaarden van ICT-office
  • Verzekeren voor de kosten van een SGOA procedure

Download de whitepaper
Download de complete en uitgebreide whitepaper “Hoe werkt ICT Arbitrage?” en lees meer over de voordelen van het voorleggen van ICT-conflicten aan gespecialiseerde arbiters in een ICT Arbitrage.

 

Download de whitepaper
Download