Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe werkt een ICT Arbitrage?

De voordelen, vormen en kosten van een ICT arbitrage

Arbitrage is een wettelijke goedgekeurde en gewaarborgde vorm van rechtspraak waarbij arbiters (particuliere scheidslieden) tot een uitspraak komen volgens een formele rechtsgang met alle daarbij behorende stukken.

Hoe werkt arbitrage?
Bij een ICT-conflict kunnen de partijen overeenkomen dat zij hun conflicten aan arbitrage zullen voorleggen. De partijen verbinden zich dan om de desbetreffende conflicten voor te leggen aan arbiters, die pertinent een voor de partijen bindende beslissing geven.

Een arbitrale rechtspraak heeft dezelfde rechtskracht als een ‘gewone’ rechtspraak. Nadat de arbiters de rechtspraak hebben geschreven en ondertekend, wordt dit ingeschreven bij de rechtbank. Nadat het vonnis is uitgesproken, kan een partij een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen bij de andere partij om zo de uitvoering van de rechtspraak af te dwingen.

Redenen om te kiezen voor arbitrage
Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor arbitrage ten opzicht van andere rechtsvormen. Hieronder drie redenen op een rijtje:

  1. Vertrouwelijkheid
    Arbitrage vindt plaats in strikte vertrouwelijkheid. Anders dan bij de overheidsrechter, deze zittingen zijn openbaar.
  2. Snelheid
    Een arbitrage verloopt gemiddeld sneller dan de normale rechtspraak. Zonder afbreuk te doen aan een zorgvuldig proces.
  3. Deskundigheid
    Naast de vertrouwelijkheid en de snelheid van de procedure, is het vooral de deskundigheid van de arbiters die partijen doen kiezen voor ICT arbitrage.

Download de whitepaper
Lees in deze whitepaper verder over de verschillende aspecten van een ICT Arbitrage. Onder andere: meer over de redenen voor arbitrage, arbitrage vormen en de kosten van een ICT arbitrage. Daarnaast gaat deze whitepaper in op Arbitrage en Mediation in de Leveringsvoorwaarden van ICT-office en de mogelijkheden en de dekking van arbitragekosten binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Download de whitepaper
Download