Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe voorkom je toeslagfraude?

Eind 2013 kondigde – inmiddels voormalig – minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten per brief een ‘Rijksbrede aanpak tegen fraude’ aan. Eind vorig jaar volgde een update over de voortgang daarvan. Heeft úw organisatie eigenlijk al stappen ondernomen? Een deel van die vermoedelijke miljarden aan jaarlijkse fraude vindt tenslotte plaats binnen uw gemeente, met uitkeringen en toeslagen.

In zijn brief over de fraudeaanpak stelde de minister dat een belangrijke manier om fraude te voorkomen, ontdekken en bestraffen, ligt in het delen van gegevens of indicatoren voor mogelijke fraude.

Volgens de minister is het daarbij cruciaal om realtime informatie te kunnen uitwisselen en op basis daarvan te kunnen ingrijpen. “Het delen van gegevens heeft ook een preventieve functie”, schreef Opstelten. “In veel gevallen kunnen verdachte gegevens worden gesignaleerd en kan een overtreding al ‘aan de digitale poort’ worden voorkomen. Dit geldt zowel voor individuele overheidspartijen als voor de gehele keten van instanties.”

Knelpunten
Uit de voortgangsbrief van de minister blijkt dat er op uiteenlopende terreinen veel vooruitgang is geboekt, hoewel de betrokken overheidspartijen nog steeds ‘knelpunten’ ervaren bij ‘het uitwisselen en samenbrengen van informatie’. En die moeten weg ‘om tot een efficiënte en doeltreffende samenwerking te komen’. Het blijkt dus vaak nog moeilijk om die gegevens bij elkaar te krijgen en uit te wisselen.

En dat terwijl er steeds meer data (vaak vrijelijk) beschikbaar is: CBS-thema’s, PDOK-services, basisregistraties, informatie over zaken en documenten. Met de juiste tools kunt u er bovendien snel over beschikken. Door die big data te analyseren en aan de hand daarvan risicoprofielen op te stellen, maakt u van de gecombineerde gegevens een belangrijk instrument in de strijd uitkerings- en toeslagfraude.

Verrassende inzichten
Goede en efficiënte fraudebestrijding vraagt om oplossingen die de mogelijkheden van big data optimaal benutten. Deze oplossingen moeten uiteraard rekening houden met de privacywetgeving. Die wordt in Europees verband overigens alleen maar strenger. Al beschikt u over een enorme hoeveelheid gegevens over uw burgers, niet al uw medewerkers mogen die informatie zomaar zien, gebruiken of delen.

Wat kunt u hier in de praktijk nu mee en wat levert dat op? Wij laten u graag met concrete voorbeelden zien hoe u open data, basisregistraties en uw eigen gegevens combineert om tot verrassende en bruikbare inzichten te komen. Neem daarvoor gerust contact met mij op!