Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe verstevig je als zorgorganisatie je onderhandelingspositie?

De marktwerking in de zorg is in 2006 onder meer geïntroduceerd om beter greep op de kosten te houden. Door zorgverzekeraars te laten concurreren zou er meer kostenbewustheid in de hele keten ontstaan. Verzekeraars en zorgverleners moesten elkaar scherp houden en de zorgconsument zou de lachende derde zijn. Dat lachen is niet helemaal goed uit de verf gekomen. De effecten van de marktwerking zijn wisselend. Er zijn voordelen en nadelen. Een van de effecten is wel dat zorgorganisaties bedrijfsmatiger zijn gaan opereren.

Zorginstellingen zijn meer en meer op ‘gewone’ commerciële organisaties gaan lijken. Met op een aantal onderdelen een veel zakelijker aanpak dan voorheen: bijvoorbeeld op het gebied van de inkoop van zorg en bij de onderhandelingen met financiers als verzekeraars en gemeenten. Er zijn ook aanzienlijk meer contractpartners en veel meer contracten gekomen. De basis van een bedrijfsmatige operatie, slimme inkoop en een stevige onderhandelingspositie is een volwassen aanpak van contractbeheer.

Tientallen gemeenten als opdrachtgever

Het aantal contracten is geëxplodeerd, met name na de decentralisatie in 2015 van jeugdzorg, Wmo, thuishulp en ouderenzorg. Waar zorgorganisaties eerder een contract of tien te administreren hadden, hebben ze nu soms wel honderd, vaak kortlopende, contracten te beheren. En waren er eerder vaak een paar gemeenten opdrachtgever, nu zijn het er – ook vanwege het woonplaatsbeginsel in de jeugdhulp bijvoorbeeld – vaak tientallen. Het gaat daarbij om enorme bedragen en verantwoordelijkheden. Een zorgorganisatie van vandaag moet op elk moment inzicht hebben in wat er speelt, wat is afgesproken en wanneer contracten aflopen of aanpassing behoeven. Medewerkers moeten steeds toegang hebben tot actuele gegevens en informatie makkelijk met elkaar kunnen delen.

Gedraag je als een serieuze marktpartij

Bij de marktwerking hoort ook dat je je als zorgorganisatie als een serieuze marktpartij gedraagt. Dat betekent dat je de volledige regie over relatie- en contractbeheer hebt. Je zorgt ervoor dat contracten altijd inzichtelijk zijn, dat afspraken nagekomen worden en dat alle betrokkenen in de organisatie weten wat ze wanneer moeten doen. Er is geen excuus om te laat in actie te komen of contracten te laten verlopen.

Neem afscheid van Excel

Zonder goede financiering is er geen zorg. Een professionele zorgorganisatie kan niet meer zonder een goed en efficiënt systeem voor contract- en ketenmanagement. Excelsheets zijn inderdaad ook een systeem, maar passen echt niet meer bij een zorgorganisatie van nu. Er zijn heel mooie en efficiënte contractbeheeroplossingen beschikbaar. Die bieden bovendien goede mogelijkheden om nu eens serieus werk te maken van relatiemanagement. Het is echt de hoogste tijd.