Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe procesmanagement ondersteuning kan bieden

Implementeren van de Beheers- en beleidscyclus

Vanaf 14 januari 2014 is de Beheers- en Beleidscyclus (BBC) een verplicht instrument voor de Vlaamse overheden geworden. Dit komt mede doordat overheden uit diverse hoeken de kritiek kregen dat hun verslaggeving vaak onbruikbaar, soms tegenstrijdig en te complex is. De behoefte voor een degelijke beleidsrapportering is daarmee gecreëerd.

Betrouwbare beleidsrapportering is de basis
Transparante, coherente en betrouwbare beleidsrapportering laat toe om zowel tegenover de burgers als tegenover interne en externe controle-instanties verantwoording af te leggen. Degelijke beleidsrapporten moeten de vertaling bevatten van de beleidskeuzes, de basis vormen van het beleid, en toelaten het beleid te sturen en op te volgen.

Fundament voor goed beheer
Naast een ondersteuning van het beleid vormen beleidsrapporten ook een fundament voor een goed beheer en helpen het interne controlesysteem. Dit ter opvolging van toegekende delegaties aan de budgethouders en als hulpmiddel bij de controle van onder meer het beheer van het budget. Om deze instrumenten goed in te kunnen richten, is het goed vastleggen van de achterliggende processen onontbeerlijk.

Download de whitepaper
Download de complete whitepaper “Implementeren van de Beheers- en beleidscyclus” en lees meer over het belang van processen bij organisatiebeheersing en het implementeren van de beheers- en beleidscyclus. 

 

Download de whitepaper
Download