Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe operationaliseer je strategische beslissingen?

Het komt niet heel vaak voor dat je hele grote, allesbepalende beslissingen moet nemen. Welke opleiding kies ik, met wie ga ik trouwen, welke baan wil ik, waar gaan ik wonen? Er is geen één enkel goed antwoord mogelijk op deze vragen, maar toch neem je een beslissing gebaseerd op je gevoel, kennis of ervaring. Het opvolgen van een grote beslissing vereist vaak honderden of zelfs duizenden kleine micro-beslissingen. Deze zijn niet cruciaal, maar als je weet dat de grote beslissing de juiste was, is het een stuk makkelijker deze dagelijkse beslissingen te nemen.

Binnen organisaties werkt het niet anders. Hier gaat het om vragen als op welke klanten moeten we ons focussen, op welke producten en op welke regio’s? Strategische beslissingen waarbij de daarop volgende operationele beslissingen consistent moeten zijn. Zakelijk gezien draait het bepalen van een strategie om cijfers, het evalueren van de situatie waarbij je ook de ervaringen uit het verleden meeneemt. Uiteindelijk wordt op basis daarvan de richting bepaald.

Strategische beslissingen
Vanaf het moment dat analytics bestaat heeft het altijd een belangrijke rol gespeeld bij het helpen nemen van strategische beslissingen en het bepalen van de richting van organisaties. Een strategische beslissing nemen zonder dat deze wordt opgevolgd en zonder ervoor te zorgen dat deze operationeel consistent is, is niets waard. De honderden operationele beslissingen die worden gemaakt zouden gebaseerd moeten zijn op relevante data en aansluiten op de strategie van de organisatie. Dit vereist een andere benadering en een andere schaal waarop je je beslissingen neemt.

Maak kennis met ‘Decisions at Scale’. Dit concept komt neer op het bouwen van relevante data driven analysemodellen, deze te integreren in de business en ze door de hele organisatie in te zetten als flexibele ‘decision engines’. Door ‘Decisions at Scale’ in te zetten wordt met analytics het meeste uit de aanwezige data gehaald en neemt iedereen binnen de organisatie operationele beslissingen die in lijn zijn met de strategie.

Roadshow Decisions at Scale
Weten hoe je een organisatie voorbereid op ‘Decisions at Scale’? Op 10 maart organiseren SAS en Hortonworks een roadshow waarbij experts ingaan op verschillende aspecten die hiermee samenhangen. Hoe gebruik je bijvoorbeeld het talent binnen je organisatie en hoe gebruik je technologie om je processen te optimaliseren? Daarbij worden ook verschillende inspirerende voorbeelden uit de praktijk gedeeld.