Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe licentieert u uw OTA-omgeving?

Als u zeker wilt weten hoe een oplossing zich gaat gedragen in uw omgeving. Als u aan applicaties wilt sleutelen zonder lopende processen te verstoren. Als u scenario’s wilt toetsen die zich in de praktijk voor kunnen gaan doen. Als u nieuwe producten of versies wilt uitproberen. Voor al dit soort situaties, en meer, heeft u een testomgeving nodig. En wanneer u deze omgeving volgens het boekje inricht dan hebben we het over de Ontwikkel-, Test- en Acceptatieomgeving, afgekort OTA.

Vaak wordt gedacht dat voor de Microsoft producten in de OTA-omgeving geen licenties nodig zijn, dit is echter niet correct. In de Product Terms staat geen vrijstelling voor het afnemen van licenties die worden ingezet in de testomgeving. Wel wordt er melding gemaakt van een alternatieve methode om dit gebruik af te kopen. Hiervoor zijn de zogenaamde Developer Tools in het leven geroepen, waar producten als Visual Studio en het MSDN abonnement onder vallen.

De OTA-omgeving is dus op dezelfde manier te licentiëren als de Productie (P) omgeving, maar u kunt er ook voor kiezen de OTA-omgeving met deze Developer Tools af te kopen. De volgende zaken zijn daarbij van belang:

  1. De OTA-omgeving dient op (voor OTA) dedicated fysieke of virtuele servers te staan of in Azure.
  2. De P-omgeving is gedefinieerd als elke fysiek of virtueel Operating System Environment (OSE)  die een productie-workload draait of productiedata benadert, of een fysieke OSE die een of meerdere virtuele OSE’s host die productie-workloads draait of productiedata benadert.
  3. Iedereen die werkt in deze omgeving, met uitzondering van de eindgebruikersacceptatietesters, dient een passende Developer Tool licentie te hebben. Dit geldt dus ook voor de beheerders van de OTA-omgeving.
  4. Van eventuele externen mag verlangd worden dat zij een passende Developer Tool licentie meenemen vanuit hun werkgever.
  5. Als System Center wordt gebruikt voor het uitrollen, beheren, monitoren, enzovoorts van de OTA-omgeving, dan dienen er wel System Center licenties te zijn. Deze worden gezien als ‘Production Use’ en vallen dan niet onder MSDN.

Welk MSDN-abonnement?

Om te bepalen welk MSDN-abonnement past bij een gebruiker van de OTA-omgeving moet worden bepaald:

  1. Of er behoefte is aan de Visual Studio Tool (MSDN Platforms geeft vrijwel dezelfde rechten als Visual Studio Enterprise, maar bevat niet de tool).
  2. Welke tool (Professional, Test Professional of Enterprise) dan gewenst is per gebruiker
  3. Met welke producten er door welke gebruiker wordt gewerkt aan de hand van de lijst op products by benefit level – Download Center – Microsoft

Outsourcing

Voor bijna iedere organisatie die de keuze nog niet gemaakt heeft, staat de vraag op de agenda hoe de toekomst van de IT-omgeving er uit moet zien. Houdt u het allemaal in eigen beheer of gaat u outsourcen naar een hosted of publieke cloud? Wanneer u kiest voor een gehoste cloudoplossing kan dit grote gevolgen hebben voor de licentiering van uw OTA-omgeving. Biedt de hosting provider u een omgeving aan waarin zowel de hardware als de software volledig dedicated voor uw organisatie bedoeld is, dan verandert er niets.

Zodra uw OTA-omgeving echter wordt gehost op fysieke servers waarop ook omgevingen worden gehost aan andere klanten van de outsourcer, dan kunt u geen Developer Tools meer gebruiken voor het afkopen van uw OTA-omgeving. Opeens zijn er dan voor deze O, T en A servers productielicenties nodig. Wanneer u gewend bent Developer Tools te gebruiken voor dit doel, dan betekent het per definitie een desinvestering. U kunt namelijk uw gedane investering in Visual Studio en MSDN niet inwisselen voor productielicenties. De kosten zullen ook hoger liggen, anders had u eerder niet voor MSDN gekozen. De licentiekosten voor uw backend kunnen in sommige gevallen verviervoudigen. Wanneer uw O, T en A omgevingen volledige kopieën zijn van uw P dan dient u elke kopie van een productielicentie te voorzien.

Zolang de virtuele servers wel dedicated zijn, kunt u voor de meeste serverapplicaties zelf licenties inbrengen. Een Client Acces License (CAL) die u ooit heeft aangeschaft voor een gebruiker van uw P-omgeving hoeft u niet nog eens drie keer aan te schaffen, maar de serverlicentie wel. Met name voor producten met het zwaartepunt van de licentiekosten aan de serverzijde kan dit aardig in de papieren lopen, zoals SQL Server en Biztalk, waarvoor u in productie vaak al vele tien- zo niet honderdduizenden euro betaalt.

Azure

Voor Microsoft’s eigen Azure-omgeving gelden al deze licentieperikelen uiteraard niet. Microsoft staat expliciet toe dat licenties die in een dedicated omgeving op basis van MSDN mogen worden ingezet dat ook in Azure mogen. De reden hiervoor ligt voor de hand; het maakt Azure aantrekkelijker dan een hosting provider, in ieder geval voor uw OTA-omgeving.

Microsoft ziet uw OTA-omgeving dan ook als een van de eerste stappen in de Azure cloud. U kunt besparen op hardware en alleen betalen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. Een testserver hoeft in veel gevallen namelijk niet constant aan te staan. Om het een en ander nog eenvoudiger te maken krijgen uw MSDN abonnees al een beetje Azure tegoed waarmee de eerste tests kunnen worden uitgevoerd. Mede doordat zij zelf de spelregels kunnen bepalen, lijkt Microsoft Azure dus de wedstrijd om de OTA-omgeving te gaan winnen van de hosting providers.

Ons advies

Onze specialisten helpen u om uw OTA-omgeving op de meest optimale manier te licentiëren en om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Zeker wanneer u gaat outsourcen is het dus belangrijk om de gevolgen voor uw OTA-omgeving goed in kaart te hebben en uw keuzes met bijbehorende consequenties helder te hebben. Dit is ook een onderdeel van ons Outsourcing Readiness Assessment, waarbij we ook alle andere valkuilen en kansen adresseren.

Meer weten?

Mijn collega Christiaan Hendriks heeft dit eerder behandeld in zijn blog over de do’s en dont’s met betrekking tot outsourcing. Wilt u meer weten over dit onderwerp of ons Outsourcing Readiness Assessment? Neem dan contact op met mij of met een van mijn collega’s.