Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe kunnen organisaties hun IT verder flexibiliseren?

IT-flexibilisering heeft de toekomst

Economische en technologische trends hebben grote invloed op bedrijven. De overstap naar de cloud, werknemers die hun eigen smartphone of tablet willen gebruiken op de werkvloer, fusies tussen verschillende bedrijven. Zomaar enkele belangrijke factoren die direct consequenties hebben op de bedrijfsvoering. Die daar soepel mee dient om te springen. IT dus ook, maar zijn zij wel goed voorbereid?

IT volgt te allen tijde de business, die continue in beweging is. In economisch moeilijke tijden wordt al snel gesnoeid in het IT-budget, terwijl van die afdeling wel wordt verwacht dat ze beter en sneller meebeweegt met de vraag van de business. Het gevolg is dat de IT-afdeling geen star bedrijfsonderdeel meer kan zijn. Het dient soepeltjes in te kunnen spelen op de snelle veranderingen.

Flexibilisering is dus noodzaak. Applicatielandschap, infrastructuur en IT­organisatie moeten alle afgestemd zijn op de dynamiek van het bedrijf. Alleen op die manier kan men sneller inspelen op veranderingen in de markt. Zo kan IT op ieder moment op­ én neerschalen, om bijvoorbeeld kostenverlaging te realiseren. Daarna kan men zich weer focussen op de kernactiviteiten.

De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren maken snel en flexibel schakelen mogelijk. Utility computing en clouddiensten als Software­as­a­Service (SaaS), Infrastructure­as­a­Service (IaaS) en Platform­as­a­Service zijn veelal al een onderdeel van het IT­landschap. Maar hoe realiseert u met uw bedrijf die flexibilisering? Hoe zet een organisatie de IT­resources optimaal in, opdat de ondersteuning voor de business optimaal is?

 

Download de whitepaper
Download