Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe heet wordt uw zomermaand juli?

End-of-support Windows Server 2003

Als uw medewerkers in januari hun bijgewerkte vakantiedagensaldo zien, komt de jaarlijkse dans om de meest gunstige periode voor de zomervakantie al snel op gang. Het lijkt me verstandig dat elke manager die deze vakantie-aanvragen goedkeurt in de gaten houdt, hoe de personele bezetting is rond 14 juli 2015. Hier ontstaat gevoelsmatig meteen een zekere paradox: voor het boeken van de ideale vakantie is januari al bijna te laat, maar voor werkgerelateerde problemen is een gebeurtenis in juli nog heel ver weg.


Midden in de zomer eindigt de support die Microsoft verleent op Windows Server 2003. Het einde van de ondersteuning van Windows XP, dit jaar, bracht al veel te weeg – en nog steeds, getuige recente berichten in de media over ziekenhuizen die XP nog steeds gebruiken en daardoor kwetsbaar zijn. Aangezien de gemiddelde server het platform vormt voor een groot aantal andere devices (wifi-routers, pc’s, printers en zelfs IP-telefoons), is de impact van het stopzetten van de support op Server 2003 vele malen groter. Een hete zomer dreigt.


Ook afgelopen jaar bracht Microsoft tijdens de zogenaamde ‘patch tuesday’ regelmatig patches uit die beveiligingslekken dichtten in Server 2003. In 2013 ging het in totaal zelfs om 37 van dergelijke beveiligingsupdates. In een aantal gevallen hielden deze herstelwerkzaamheden nadrukkelijk verband met bedrijfskritische toepassingen die door het OS worden ondersteund, zoals applicaties die betrokken zijn bij het online-betalingsverkeer. Dit is heel relevant voor organisaties die hun betalingsverkeer verrichten met Visa en Mastercard. Deze organisaties moeten namelijk voldoen aan de PCI-beveiligingsstandaard. Organisaties die deze standaard gebruiken zouden bijvoorbeeld kunnen besluiten om geen zaken meer te doen met organisaties die nog oude besturingssystemen gebruiken.


Laat ik het cynisch verwoorden: hackers en andere kwaadwillenden zullen hun vakantie nauwkeurig zo plannen, dat ze na 14 juli alle tijd hebben voor hun destructieve acties.


Wil ik u alleen maar schrik aanjagen? Nee, beslist niet. Wie Windows 2003 slechts op een printserver heeft staan, hoeft zich niet per se te haasten. Wie op bredere schaal afhankelijk is van dit OS heeft juist nu een keuze: weer kiezen voor een on-premise OS, of migreren naar de cloud? Of wellicht een hybride vorm? Het is verstandig nu te onderzoeken welke applicaties zich op de verschillende Windows 2003-servers bevinden. U moet deze applicaties onder de loep nemen.


Een dienst als e-mail kan bijvoorbeeld worden gemigreerd naar Office 365. Een CRM-pakket kan eenvoudig vanuit de cloud als Software as a Service (SaaS) worden afgenomen. Misschien kunnen applicaties die een bepaalde functionaliteit bieden wel opnieuw worden ontwikkeld in de vorm van een Windows-app. Met SCRUM-methodiek is het mogelijk om snel een applicatie te ontwikkelen die een oude applicatie kan vervangen. Het is goed om de volgende overwegingen te maken:


– Waarom gebruiken we nog steeds deze applicatie?

– Is de data die zich in deze applicatie bevindt nog relevant?

– Vinden we wel alle data terug?

– Is de applicatie overal beschikbaar en past deze binnen ‘Het Nieuwe Werken’?

– Is de applicatie gebruikersvriendelijk?Een migratie naar Windows Server 2008 is geen oplossing, dat advies wil ik u graag geven. Ook op dat systeem komt de extended support in zicht, dus zult u, bij een eventuele overstap op redelijk korte termijn alsnog in de problemen komen. Er is, kortom, ruimte voor een nieuwe start.


Het stoppen van de ondersteuning op Windows Server 2003 roept mogelijk veel vragen en twijfels op: wat hebben we als organisatie in huis en hoe bepalen we de juiste keuze? Het is raadzaam met een externe specialist een te doen, waarbij in een dag duidelijk wordt hoe uw organisatie nu met IT werkt, waar de kwetsbaarheden liggen als de ondersteuning van Server 2003 stopt en hoe uit deze bedreiging nieuwe kansen gemaakt kunnen worden. Grijp de kans om IT maximaal te laten landen in uw bedrijf, door medewerkers dat te geven.


Wilt u meer weten? Ga dan naar www.nextmigration.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de speciale workshop die BRAIN FORCE houdt over de EoL van Windows Server 2003 en de gevolgen daarvan. Deze workshop is gratis voor eindgebruikers. De impact van Windows 2003 EoL op uw organisatie.