Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe ga je als HR om met overuren van personeel?

Overuren lijken vaak onschuldig, maar als HR-medewerker doe je er goed aan hier scherp op te zijn. Wordt de wetgeving wel goed nageleefd, krijgt de medewerker voldoende uitbetaald en het belangrijkst: klopt de personeelsplanning en urenregistratie wel? In dit artikel ontdek je tips om hier goed mee om te gaan.

Ken de wetgeving

Allereerst moet je de wet- en regelgeving rondom overuren goed kennen. In Nederland zijn er duidelijke richtlijnen vastgelegd in de Arbeidstijdenwet (ATW). Zorg ervoor dat je weet hoeveel overuren toegestaan zijn en welke regels gelden voor de vergoeding ervan. Dit voorkomt problemen. Zowel op juridisch gebied als op de tevredenheid van het personeel.

Communiceer duidelijk overwerkbeleid

Een helder overurenbeleid is belangrijk. Dit beleid moet duidelijk maken wanneer overuren verwacht worden, hoe ze worden gecompenseerd en wat de procedures. Bespreek dit beleid regelmatig met je team om misverstanden te voorkomen en zorg ervoor dat het gemakkelijk toegankelijk is voor alle medewerkers.

Houd overuren bij

Gebruik een betrouwbare urenregistratie om overuren nauwkeurig bij te houden. Dit helpt niet alleen bij de salarisadministratie, maar ook bij het herkennen van patronen die kunnen wijzen op structurele problemen, zoals onderbezetting of niet-efficiënt werken. Een goed bijgehouden urenadministratie maakt het eenvoudiger om te analyseren en aan te pakken waar en waarom overuren ontstaan.

Moedig een gezonde werk-privébalans aan

Overuren hebben soms impact op de werk-privébalans van medewerkers. Vooral als het vaak gebeurt. Stimuleer een cultuur waarin het normaal is om op tijd naar huis te gaan en waar overuren de uitzondering vormen, niet de regel. Bied eventueel flexibele werktijden aan of mogelijkheden voor thuiswerken om de belasting te verminderen.

Bied compensatie

Zorg ervoor dat overuren eerlijk gecompenseerd worden, of dit nu via extra salaris of vrije tijd is. Erken de inspanningen van je medewerkers door ze te bedanken voor hun extra inzet. Dit kan in de vorm van bonus, cadeau of een vermelding tijdens teamvergaderingen. Erkenning motiveert en toont dat hun extra werk niet onopgemerkt blijft.

Wees scherp op werkdruk en werkbelasting

Hoge werkdruk zorgt vaak voor een toename van overuren. Houd de werkbelasting van je medewerkers goed in de gaten en onderneem actie als je ziet dat iemand structureel overuren maakt. Bespreek de oorzaak van deze overuren en zoek samen naar oplossingen, zoals herverdeling van taken of het inhuren van extra personeel.

Flexibiliteit in overurenregeling

Wees flexibel in hoe je omgaat met overuren. Soms kan het handiger zijn om overuren in de vorm van extra vrije tijd te geven (tijd-voor-tijd), afhankelijk van de voorkeur van de medewerker en de operationele eisen van het bedrijf. Deze flexibiliteit kan de tevredenheid en motivatie van je medewerkers verhogen.

Evalueer en verbeter

Het managen van overuren is een doorlopend proces. Evalueer regelmatig je overurenbeleid en de effecten ervan op het personeel. Vraag feedback van je medewerkers en gebruik deze input om de aanpak steeds te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat je beleid up-to-date blijft en aansluit bij de behoeften van medewerkers.

Conclusie: wees als HR-professional scherp op overuren

Als HR-manager heb je een belangrijke rol in het managen van overuren. Door duidelijke communicatie, een goed beleid, belonen van extra inzet én een focus op de werk-privébalans, kun je een gezonde werkcultuur stimuleren. Blijf vooral erg alert op signalen van overbelasting en blijf je aanpak continu verbeteren om zo de tevredenheid en productiviteit van je medewerkers op peil te houden. Een goede urenregistratie en personeelsplanning is hierbij essentieel.