Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe erg is het als IT in jouw organisatie de komende 5 jaar hetzelfde blijft?

In het afgelopen jaar is de manier van werken bij organisaties in korte tijd sterk veranderd. Organisaties die achterliepen op het gebied van digitalisering, hebben snel moeten bijschakelen. Dat is voor zowel de medewerkers als de IT-afdeling een behoorlijke uitdaging geweest. In deze blog lees je waarom het essentieel is dat IT in jouw organisatie – ook als corona straks onder controle is – de aandacht krijgt die het verdient. Hoe kom je tot een doortastende IT-strategie voor jouw organisatie?

Een goede IT-strategie begint met de vraag wat je wilt bereiken. Dat hangt natuurlijk sterk af van je branche en organisatiedoelstellingen. Ben je bijvoorbeeld een accountantskantoor, dan wil je vooral wil declarabel blijven. Ben je een zorgorganisatie, dan wil je waarschijnlijk graag je administratieve lasten verlagen. En ben je een bouwbedrijf, dan wil je in ieder geval de concurrentie voorblijven.

Gebrek aan draagvlak

Wat nog weleens over het hoofd wordt gezien, is dat een IT-strategie verder hoort te gaan dan de IT zelf. Zo is er bij heel wat organisaties onbedoeld sprake van een mismatch tussen de wensen van de medewerkers en datgene wat IT faciliteert. Een ander bekend verschijnsel is dat medewerkers niet weten waarom er eigenlijk met bepaalde IT-middelen wordt gewerkt. Dat is allemaal funest voor het draagvlak, en daarmee voor de manier waarop middelen wordt gebruikt.

Beheren in plaats van innoveren

Mede door knelpunten zoals hierboven genoemd zijn veel IT-afdelingen meer bezig zijn met problemen oplossen dan met innoveren. En innoveren is nu juist zo hard nodig om de dynamiek in je organisatie te houden, want de ontwikkelingen in de techniek gaan steeds sneller. Organisaties die vasthouden aan de traditionele 5-jaarlijkse investeringscyclus, lopen het risico achterop te raken.

Het begint met een sterke strategie

Hoe los je dit op? Door in de eerste plaats werk te maken van een heldere IT-strategie die overal in je organisatie wordt gedragen. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat IT jouw organisatie oplevert en waarom de kosten die je ervoor maakt dus verantwoord zijn. Zet op basis van je strategie een toekomstbestendig infra-huis neer dat je flexibel kunt uitbouwen naar andere facetten van IT, zonder per definitie uit te gaan van die 5 jaar. En blijf je MT en andere stakeholders meenemen in belangrijke ontwikkelingen en beslissingen. Want als iedereen aan boord blijft, is de kans het grootst dat je volle kracht vooruit kunt blijven gaan.

Blijf niet achter: download het e-book over samenwerken

Een flexibel en breed gedragen IT-concept zorgt ervoor dat jouw organisatie bijblijft in deze uitdagende tijden. Wil je weten wat er nodig is om tot zo’n concept te komen? Ons e-book ‘Slimmer samenwerken: wat houdt je tegen?’ biedt nuttige inzichten, van werkvloer tot en met directieniveau. Klik hier om het e-book te downloaden.