Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe denkt C-level over Security intelligence?

IT Executive Guide To Security Intelligence

Security intelligence richt zich op het verzamelen en interpreteren van datastromen over het netwerk van de organisatie. De verzamelde data geeft  een beeld over wat medewerkers doen op het netwerk en met wie. Net als bij business intelligence, heeft security intelligence te maken met het automatisch verwerken van grote hoeveelheden data, om vervolgens profielen, patronen en andere netwerk inzichten te genereren. Bij security intelligence gaat het daarbij voornamelijk om het vaststellen van de normale gang van zaken, zodat afwijkingen  herkend kunnen worden.

Zes kerngebieden van Security intelligence

Security intelligence is makkelijker gezegd dan gedaan. Door de gelimiteerde budgetten die voor  security beschikbaar zijn, komen veel organisaties vaak te kort als het gaat om het detecteren en managen van risico’s. In deze executive guide wordt uiteengezet hoe security intelligence omgaat met deze tekortkomingen op zes kerngebieden:

  1. Data-silo consolidatie
  2. Dreigingsdetectie
  3. Ontdekken van fraude
  4. Risico assessment en management
  5. Kwetsbaarheidsmanagement
  6. Naleving van de regelgeving

De whitepaper

Veel organisaties maken al uitvoerig gebruik van business intelligence. Security intelligence ligt hier qua aanpak niet ver vandaan maar de verzamelde security data kan overweldigend en cryptisch zijn. Een verkeerde aanpak zorgt ervoor dat de IT verdrinkt in de hoeveelheid verkeerde data die gegenereerd wordt.  Wilt u meer informatie over wat uw organisatie kan doen om een uitgebreide en kosteneffectieve securityoplossing te implementeren? Download deze executive guide waarin de huidige tekortkomingen op het gebied van security worden behandeld en de handvatten biedt om hierop in te spelen.