Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe bereikbaar is uw organisatie bij calamiteiten?

Telefonische bereikbaarheid in geval van storing of uitval van ICT

In een organisatie kunnen altijd onvoorziene omstandigheden plaatsvinden.  Bijvoorbeeld onverwachte personele omstandigheden zoals ziekte, staking of onverwachte drukte. Daarnaast kan er een ramp plaatsvinden zoals bijvoorbeeld brand. Ook kan het voorkomen dat problemen in de ICT infrastructuur de bereikbaarheid in de war schoppen.

Door vooraf een preventie- of calamiteitenplan op te stellen kan in veel gevallen de schade worden beperkt. Een calamiteitenplan is het organiseren van communicatiestromen in het geval van een calamiteit. Een goed calamiteitenplan geeft de organisatie rust. Er spelen twee aspecten:

  • Organisatorisch aspect
  • Technisch aspect

Lees gratis het volledige artikel waarin uiteengezet wordt hoe een calamiteitenplan kan worden opgesteld zodat de organisatie telefonisch bereikbaar is en blijft. Daarnaast wordt aan de hand van technische en organisatorische aspecten bij het  opstellen van een calamiteitenplan ten behoeve van telefonische bereikbaarheid handvatten geboden.

 

Download de whitepaper
Download