Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Hoe Artificial Intelligence je productiviteit en veiligheid verbetert

In de moderne werkplek ligt de focus op persoonlijke productiviteit, teamproductiviteit en veiligheid. In mijn vorige blog scheef ik het over productiever werken in Office 365 met Artificial Intelligence. Ik beschreef hoe Word, Outlook, PowerPoint en Excel je assisteren in je dagelijkse werkzaamheden. Office 365 biedt nog meer mogelijkheden op het gebied van productiviteit en veiligheid. Ik leg je in deze blog uit hoe Microsoft Artificial Intelligence toepast in de tools My Analytics, Workplace Analytics, Security en Stream en hoe jij hier je voordeel uit kan halen.

My Analytics: efficiënter je tijd besteden

Een tool waarin Artificial Intelligence de persoonlijke productiviteit verbetert, is My Analytics. Deze applicatie geeft in het dashboard een overzicht van jouw tijdsbesteding van de week ervoor, zoals meetings, 1-op-1 gesprekken en de tijdsbesteding in specifieke apps. Iedere week ontvang je tips over hoe je de komende week de tijd efficiënter besteedt en bepaalde zaken effectiever uitvoert.

 

Workplace Analytics: presteer beter met je team

Op afdelingsniveau helpt Workplace Analytics in je productiviteit. De verschillen tussen afdelingen komen naar voren in deze applicatie. Workplace Analytics geeft in het dashboard een geaggregeerd beeld over de hele organisatie. In het overzicht staat welke afdelingen de meeste interne meetings hebben, welke medewerkers het vaakst naar klanten gaan en hoeveel tijd afdelingen besteden aan Microsoft Office. Binnen de sales afdeling kun je bijvoorbeeld vergelijken hoeveel uur de accountmanagers bij klanten besteden. De ene accountmanager kan twee keer zoveel tijd spenderen bij klanten als een andere accountmanager, maar dit betekent niet automatisch meer successen. Aan de hand van deze cijfers en de resultaten van de afdeling sales kan de salesmanager bijsturing geven.

Security: veiliger werken door Office 365

Artificial Intelligence helpt eindgebruikers binnen jouw organisatie veiliger te werken. De functionaliteiten in Office 365 zijn zodanig ingericht dat ze aan de wet voldoen met behulp van oplossingen zoals Office 365 Enterprise Mobility en Azure Information Protection.

Eindgebruikers zijn zich echter niet altijd bewust van systemen die voor veiligheid zorgen.  en wat veilig werken precies inhoudt. Artificial Intelligence maakt ze daarom bewust van hun onbewust onveilige gedrag. Een sheet met NAW-gegevens verzenden via e-mail is bijvoorbeeld onveilig. Als een medewerker dit als bijlage invoegt, wordt er met behulp van Artificial Intelligence een pushbericht verstuurd dat er in de bijlage persoonsgegevens staan en de gebruiker hierdoor risico loopt. Outlook adviseert een alternatieve manier om het bestand te delen, zoals SharePoint, OneDrive of Teams. Artificial Intelligence herkent dus patronen en grijpt in. Op deze manier worden medewerkers zich bewust van een veilige werkwijze.

Stream: fragmenten bekijken die voor jou relevant zijn

Microsoft Stream is de opvolger van Office 365 Video. Stream is een videoservice met meerdere functionaliteiten. De applicatie herkent met behulp van Artificial Intelligence gezichten en objecten en analyseert wanneer deze in beeld komen. Dit werkt als volgt; je typt keywords of een zin in de zoekbalk en Stream spoelt door naar de betreffende gedeeltes van de video die deze content bevat. Als je bijvoorbeeld ‘technologie’ intypt, zie je alleen de gedeeltes van de video waar het over technologie gaat. Of als je alleen de stukken wilt zien waarin de spreker Nate voorkomt, dan type je ‘Nate’ in en kun je de gedeeltes van de video bekijken waarin Nate aan het woord is.

My Analytics helpt NASCAR focussen

Microsoft blijft innoveren om de productiviteit en veiligheid van Office gebruikers te verbeteren. De dashboards van My Analytics en Workplace Analytics houden je op de hoogte van je persoonlijke prestaties en de prestatie van je team. Een mooi voorbeeld hiervan is het bedrijf NASCAR. In de video zie je hoe My Analtyics de medewerkers helpt om prioriteiten te stellen. De focus ligt op de hoofdzaken van het werk, waardoor ze efficiënter werken.

Meer lezen?

Wil je meer weten over wat Artificial Intelligence betekent voor jouw moderne werkplek? We bieden je adviezen die jouw werkleven makkelijker maken en leggen technologische ontwikkelingen praktisch uit. Lees het in de whitepaper ‘Van digital workplace naar modern worklife’.