Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het rentmeesterschap van uw afdeling

Het opzetten van een eenvoudig besparingsproject

Kostenbesparing is in deze turbulente economische tijden een actueel thema in het managementteam. Ook voor de afdeling die u aanstuurt zal dit thema actueel zijn. Hoe kunt u ervoor zorgen dat op uw afdeling goed rentmeesterschap wordt nageleefd? Welke factoren spelen een rol en waar ligt uw invloed? En hoe kunt u eenvoudig een besparingsproject opzetten? Dit artikel geeft u de handvatten.

Het kostenbewustzijn
De optelsom van factoren welke bepalend zijn voor het kostenbewust handelen van een bedrijf kan worden aangeduid met het “kostenbewustzijn”. Deze factoren kunnen worden ingedeeld in drie rubrieken:Kostenbesparing

  • Visie, missie & strategie
  • Structuur, systemen & aansturing
  • Cultuur, mensen & managementstijl

 

De driehoek waarbinnen het kostenbewustzijn wordt gekweekt is uiteraard tevens afhankelijk van de externe factoren zoals de economie, de markt, de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Gaat het bijvoorbeeld slecht met de markt waarin het bedrijf actief is, dan kunt u als management een grotere aanspraak maken op het kostenbewustzijn van de organisatie.

Bedrijfsstrategie
Indien het bedrijf strategische keuzes maakt om in te spelen op ontwikkelingen in de externe omgeving kan dat uiteraard grote invloed hebben op de ontwikkeling van het kostenbewustzijn van het bedrijf. Kijk voor voorbeelden in de volledige whitepaper.

Structuur, systemen & aansturing
Afhankelijk van de strategie wordt gekozen voor een organisatiestructuur, de inrichting van processen en systemen en de aansturingvorm. Ook de invulling hiervan kan het kostenbewustzijn structureel beïnvloeden.

Cultuur
Tenslotte is vanuit de managementbenadering de bedrijfscultuur een invloedsfactor op het facilitaire uitgavenpatroon. Met cultuur worden de gemeenschappelijke waarden en normen van het bedrijf bedoeld. Concreet kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan gebruiken, gewoonten, sfeer en uitstraling.

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper en kom meer te weten over de bovenstaande onderdelen, het opzetten van een kostenbesparingsproject en het inzetten van een extern adviesbureau.