Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het herinrichten van uw klassieke IT infrastructuur

Op weg naar de dynamische werkomgeving

Het begrip de ‘desktopinfrsatructuur’ stamt nog uit de tijd dat het werkstation van een computer was gekoppeld aan een vaste plek op een bureau, oftewel desktop. Dankzij Het Nieuwe Werken (HNW) zijn lang niet alle computwerkstations gebonden aan een vaste plek. Daarnaast maken steeds meer werknemers gebruik van ‘mobile devices’. Zo zijn tablets en smartphones zo ingericht dat ze op verschillende werkplekken gebruikt kunnen worden. Ook al zijn deze mobiele ‘werkstations’ niet aan een desk gebonden, we blijven spreken van een desktopinfrastructuur.

Het nieuwe werken op de huidige werkvloer
De manier van werken in kantoororganisaties is veranderd. Niet alleen zijn de werkplekken flexibel geworden, maar ook de werktijden zijn door de jaren heen veranderd. Zo kunnen werknemers op gewenste tijdstippen vanuit huis te werk gaan en wordt het werken aan projecten efficiënter gemaakt. Dat HNW geen eendagsvlieg is mag blijken uit de actie van het CDA en Groen Links, om gezamenlijk de initiatiefwet: ‘flexibel werken’ in te dienen. Dankzij deze wet krijgen werknemers de mogelijkheid om flexibel te werk te gaan, zodat men werk en privé gemakkelijk kan combineren.  

Verbeteren van klassieke IT infrastructuur
Naast Het Nieuwe Werken zijn er nog een aantal andere goede redenen om de klassieke IT infrastructuur te verbeteren:

  • Steeds meer werknemers maken gebruik van hun eigen mobiele devices op de werkvloer, ook wel Bring Your Own Device (BYOD), genoemd. Een klassieke desktopinfrastructuur kan dit niet aan en zal moeten worden aangepast.
  • Beheer en onderhoud van een klassieke desktopinfrastructuur is energie- en tijdrovend. De energie en tijd kan men beter steken in de verbetering van de huidige desktopinfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het centraliseren en automatiseren van het beheer en onderhoud.
  • De eisen met betrekking tot de beveiliging van ICT-systemen worden voortdurend aangescherpt, om te voorkomen dat bedrijfsinformatie weglekt. De verouderde desktopinfrastructuur biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de hoge beveiligingseisen te voldoen.

Download deze whitepaper
Lees hoe u uw IT infrastructuur kan herinrichten, zodat u meer tijd en energie bespaart bij het beheren van uw IT infrastructuur. Daarnaast wordt er besproken hoe u uw infrastructuur gereedmaakt voor Het Nieuwe Werken en BYOD.