Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het gefaalde systeem met behulp van BizTalk herstellen

Considerations For Maintaining Chain Integrity

Het doel van deze whitepaper is om een gids te bieden waarmee een functioneel herstel van systemen mogelijk wordt gemaakt. Hiermee kunnen organisaties de juiste strategie voor systeemherstel bepalen. De doelgroep van deze whitepaper is iedereen die bij het ontwerpen en implementeren van systeemintegratie projecten betrokken is.

Verder krijgen projectmanagers inzicht in de problemen die met het beheer van meerdere systemen kunnen voorkomen, en de mogelijke oplossingen hiervoor. Dit wordt aan de hand van verschillende voorbeelden uitgelegd.

Rekening houden met meerdere systemen bij herstel
Een van de aspecten bij het implementeren van een systeem is het mogelijke falen ervan. Niet alleen het gefaalde systeem moet dan hersteld worden, maar de omringende systemen dienen ook bekeken te worden. De omringende systemen kunnen mogelijk niet meer synchroon lopen. Het is belangrijk dat beslissingen omtrent het falen van systemen van tevoren genomen zodat de uit te voeren procedures bekend zijn. Op het moment van uitval is namelijk vaak de beste optie geen optie meer is.

Methodes om systeemherstel te vergemakkelijken
Deze whitepaper biedt een aantal methodes die ervoor moeten zorgen dat een herstel van systemen makkelijker verloopt. Twee hiervan zijn:

  • De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van systeemonderdelen vergroten: door een hogere beschikbaarheid van systeemonderdelen wordt het systeem minder kwetsbaar voor storingen. Denk aan virtualisatie, load balancing of clusteren.
  • Zorg voor een zorgvuldige ondersteuningshandleiding samen met de software: wanneer een nieuwe product wordt uitgebracht door een fabrikant, zijn zij verplicht om alle mogelijke fouten te kennen. Door een dergelijke handleiding samen met de software te leveren, kunnen veel problemen al uit de weg worden geholpen.

De systeemherstel en foutafhandeling zijn onderwerpen die vanaf het begin van het project aangepakt moeten worden. Vanaf het bepalen van de requirements tot aan de uitrol van de ontwikkelde oplossing.

Download de whitepaper “Considerations For Maintaining Chain Integrity” waarin u oplossingen krijgt aangereikt voor de uitdaging van het herstellen van systemen die onderdeel uitmaken van een groter geheel. Door het betrekken van deze onderwerpen vanaf het begin van het project kunnen problemen makkelijker worden opgelost.

 

Download de whitepaper
Download