Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het Elektronisch Klantdossier (EKD) in de bancaire omgeving

De voordelen van het Elektronisch Klantdossier (EKD)

In het dynamische landschap van de bancaire sector zijn een aantal zaken, waarbij informatie een centrale  rol speelt, van cruciaal belang:

  • Voorblijven op de concurrentie
  • Klanten optimaal bedienen
  • Voldoen aan de toenemende hoeveelheid die door diverse instanties worden opgelegd

Fysieke dossiers hebben de eigenschap dat deze kostbaar zijn. Ze nemen ruimte in, moeten worden getransporteerd en er kan maar door één kenniswerker tegelijk aan worden gewerkt. Tevens is de foutgevoeligheid en het beperkte inzicht in bijvoorbeeld audit-trails een tekortkoming van het fysieke dossier.

Een Elektronisch Klant Dossier (EKD) biedt uitkomst. Een EKD bestaat in de basis uit centraal en  digitaal opgeslagen klantinformatie, veelal ongestructureerd, zoals brieven en e-mails van en over uw klant. Enkele voordelen die het Elektronisch Klantdossier biedt zijn:

  • Gemak, Snelheid en kwaliteit
  • Transparantie en overzicht
  • Decentrale toegang
  • Kostenbesparing

Lees de gratis volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt wat een Elektronisch Klantendossier is en wat argumenten zijn om het Elektronisch Klantdossier in te zetten. Daarnaast komen de voordelen die het Elektronisch Klantdossier aan bod.