Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het digitale platform is een krachtig businessmodel voor innovaties

De meeste sectoren schenken momenteel veel aandacht aan digitalisering. Door middel van smartphones, social media, e-mails en apps is iederen en dus ook de consument 24/7 digitaal verbonden. Dit zal alleen maar verder toenemen.

Dit heeft als gevolg dat de klantrelaties ook veranderd zijn. Er heeft een shift plaatsgevonden waarbij klanten in control zijn. Ze kunnen makkelijk kiezen wie of wat ze wilen doordat ze steeds makkelijker kunnen vergelijken, communicatieboodschappen kunnen ontwijken en makkelijk relaties aan kunnen gaan en verbreken. 

Digitale disruptie

Deze verregaande digitalisering heeft als gevolg dat er digitale disruptie heeft plaatsgevonden. Onder digitale disruptie wordt verstaan het omver blazen van oude systemen en bedrijven doordat er betere alternatieven geboden kunnen worden. Maar de digitale disruptie heeft ook voor enorm veel kansen gezorgd. Zo heeft het ervoor gezorgd dat een innovatieve start-ups via platformen zoals Kickstarter binnen korte tijd gigantisch hebben kunnen groeien en exposure kunnen krijgen. De kracht en snelheid waarmee start-ups een prominente plek in de markt in hebben kunnen nemen is iets wat we voor de digitale disruptie nog niet hebben gezien. 

 

Hoe ontstaat digitale dirsruptie

Digitale disruptie kent een drietal oorzaken:

  • Digitale tools: er worden momenteel heel veel tools geboden waarmee de ontwikkeling van nieuwe websites, apps en dergelijke makkelijker en sneller wordt gemaakt;
  • De digitale consument: consumenten zijn via allerlei manier connected en informed;
  • Groei van digitale platformen; het aantal platformen waar vraag en aanbod samen komen waarbij zowel de aanbieder als consument makkelijk toegang kunnen krijgen en geven groeit snel

 

Kunnen we deze trend nog negeren?

Traditionele businessmodelen staan door de opkomst van digitale disruptie onder druk. De drempel om concurrentie aan te gaan met grote organisaties in de markt wordt een stuk lager. Ieder nieuw bedrijf wat start zal zich in meerdere mate focussen op digitaal. Negeren is hierdoor niet meer de oplossing. Toch worstelen veel bedrijven met digitale innovatie. Dit komt enerzijds door de cultuur, mentaliteit en kennis van digitaal, maar anderszijds ook door de beperkte wendbaarheid en snelheid. 

 

Training Digitale Platform Innovatie

In deze tweedaagse training leer je hoe je met behulp van API’s, apps en software, digitale business modellen kunt maken. We behandelen vragen zoals:

  • Hoe verdien je aan een API of een platform?
  • Hoe ziet zo’n business model eruit?
  • Wat voor impact heeft dat op je huidige business?
  • Waarom zijn sommige organisaties er zo goed in en andere niet?
  • Waarom zijn ze zo waardevol?

Na de training heb je een rugzak met digitale business model theorieën, praktische voorbeelden en heb je een eigen business model uitgewerkt voor jouw software dienst of product.

Meer informatie & aanmelden voor de training