Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het corporate brain – connecting the dots

De juiste mix van creativiteit en proces

Het corporate brain bestaat uit alle in de organisatie aanwezige kennis en informatie en de verbindingen hiertussen. Dit maakt kennis en informatie weer bereikbaar en daarmee bruikbaar, onafhankelijk van tijd, plaats en medewerker. Dit maakt communiceren en het opdoen van informatie, die andere hebben gedeeld en verzameld, een stuk gemakkelijker.

Yellow & Blue model
Veel organisaties zijn bijna fabrieksmatig ingericht op voorspelbaarheid, het beheersen van processen en de controle daarop: sterk blauw gekleurd. Ze zijn getraind om risico’s te vermeiden en zich aan regels en procedures te houden. Dat is prima, maar een blauwe organisatie kan niet goed inspelen op onvoorspelbaarheid en veranderingen in de markt en klanten die nog niet weten wat ze willen. Daarvoor is de gele kant in de organisatie belangrijk: creativiteit en vindingrijkheid.

Gebruik maken van ons corporate brain
Er zijn twee noodzakelijke stappen om beter gebruik te maken van ons corporate brain:

CorporateBrainStap1.pngStap 1: Leven
Als eerste is het belangrijk dat mensen elkaar en de benodigde informatie makkelijk kunnen vinden. Beter samenwerken en kennis delen, niet altijd in dezelfde ruimte, maar tijd- en plaatsonafhankelijk. Om dit te kunnen realiseren, zijn tools nodig, een kennisplatform om kennis in informatie om te zetten en de verbindingen te leggen tussen de informatie en de mensen die het nodig hebben.

CorporateBrainStap2.pngStap 2: Leveren
Een kennisplatform is natuurlijk een goede basis, maar er is meer nodig voordat het coroprate brain iets gaat opleveren. De resultaten kunnen ook van financiële aard zijn, zoals omzet en winst. Maar ook:

  • Producten & diensten
  • Nieuwe markten

Om deze en andere resultaten te bereiken moeten op het hoogste  niveau, concrete doelstellingen worden ingevoerd en andere passende systemen en beloningen. 

Download het e-book
Wilt u meer te weten komen over het corporate brain en de cultuurveranderingen die het met zich mee brengt?  Lees in het volledige e-book meer over het Yellow & Blue model, de invloed van R&D en de voorspelbaarheid van de organisatie.

 

Download de whitepaper
Download