Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het commercieel potentieel in Nederland wordt onvoldoende benut

De oorzaken van het niet benutten van commercieel potentieel

De omzetdruk is bij veel organisaties erg hoog. Ook de ICT, technische ondernemingen, consultancybureaus, accountants en administratiekantoren hebben hier last van. Er wordt bij deze bedrijven vaak vergeten dat niet-verkopers ook een goede bijdrage kunnen leveren aan de omzetverhoging. Onder niet-verkopers verstaan we onder andere, consultants en buitendienst technici.

Het commercieel potentieel van niet-verkopers wordt bij het verlagen van de omzetdruk vaak niet goed benut. Daarnaast lopen bedrijven die niet-verkopers wel inzetten tegen weerstand en problemen aan. Dit artikel gaat in op de oorzaken van het niet benutten van commercieel potentieel.
De ontwikkelingen hierin zijn:

  1. Te weinig omzet
  2. Cruciale gevolgen
  3. Negatieve effecten
  4. Commercieel potentieel

Te weinig omzet
Veel organisaties hebben last van de hevige (nog steeds toenemende) prijsconcurrentie. Er wordt nog te veel gedacht dat alles aan de prijs ligt. Hoe vaak hoort u de verkopers wel niet zeggen: “Wij kunnen er niks aan doen, het is de markt”?
Veel organisaties zijn voorzichtiger geworden met de aanschaf van producten en/of diensten. Investeringen worden meer verspreid over het jaar of uitgesteld.

Cruciale gevolgen
Samen met al deze veranderingen, verandert het gedrag van managers en medewerkers ook. Kiest de manager voor een andere aanpak? Dan is dit weer een verandering voor de medewerkers. Dit kan een enorme impact hebben op de rust in de organisatie.

Negatieve effecten
Veranderingen door de omzetdruk hebben consequenties voor de bedrijfsvoering. Doordat managers en medewerkers onder druk komen te staan neemt de kloof tussen het management en medewerkers toe. Voor een succesvolle poging om de omzetdruk te verkleinen zijn de volgende stappen van toepassing:

  • Directief leiderschap en dominant gedrag
  • Druk op de salesorganisatie
  • Marketing
  • Bezuinigingen op bedrijfsmiddelen

Download het artikel
Meer te weten komen over de oorzaken van het niet benutten van comercieel potentieel? Lees het volledige artikel en kom ook de meer over de laatste oorzaak te weten.