Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het belang van Veilig Incident Melden

Veilig Incident Melden verankeren in uw instelling

Als het gaat om veiligheid van zorg is Veilig Incident Melden (VIM) een belangrijk onderwerp. Deze whitepaper gaat over een visie op veiligheid in het algemeen en VIM in het bijzonder en bespreekt de aanpak van Veilig Incident Melden.

Veilig Incident Melden: het belang van een transparant proces en goede feedback

Natuurlijk moeten medewerkers allereerst weten wat er wordt verstaan onder een meldenswaardige gebeurtenis. En het meldproces moet eenvoudig en helder zijn. Maar het belangrijkste is dat een melding direct gekoppeld is aan feedback, zowel over de inhoud als de voortgang.

Veiligheid moet integraal benaderd worden: het gaat niet alleen om de veiligheid van cliënten, maar ook om die van medewerkers en bezoekers – en niet alleen om zorggerelateerde veiligheid, maar ook om brandveiligheid, veiligheid van gebouwen etc. VIM vraagt daarmee om een brede scope.

Belangrijk daarbij is om de medewerkers bij VIM te betrekken. Diverse tips om de meldingsbereidheid en het risicobewustzijn te verbeteren, passeren de revue in deze whitepaper.

Overigens is 100% veiligheid niet mogelijk en soms moet een balans gezocht worden tussen de veiligheid van cliënten en hun welbevinden.

Interne kwaliteit en veiligheid verbeteren als belangrijkste doel

Ook gaat de schrijver in op het uitwisselen van gegevens tussen instellingen. Als het gaat om casuïstiek is dat zeker zinvol, een kwantitatieve benchmark wordt afgeraden. Het is namelijk maar de vraag of de gegevensverzameling uniform verloopt en of het aantal meldingen niet een indicator voor de meldingsbereidheid is. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan producten en diensten die een succesvolle implementatie van VIM kunnen ondersteunen.

Samengevat bestaat de visie op VIM uit de volgende punten:

  • Een melding moet direct gekoppeld worden aan feedback
  • Maak een integraal veiligheidsplan, waar VIM onderdeel van is
  • Betrek medewerkers bij VIM
  • 100% veiligheid bestaat niet; voorkom fouten en beperk de schade
  • Casuïstiek uitwisseling is prima, maar verbetering interne kwaliteit is het hoofddoel

Lees verder over Veilig Incident Melden en hoe u door succesvolle implementatie de veiligheid van zorg kunt verbeteren.

 

Download de whitepaper
Download