Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Het automatiseren van de besluitvorming

From Data to Decision

Dagelijks nemen bedrijven belangrijke beslissingen. Omdat deze beslissingen grote gevolgen voor de organisatie kunnen hebben is het belangrijk dat deze weloverwogen genomen worden en daarna goed worden gemonitord.

Het automatiseren van beslissingen
Het is mogelijk besluitvorming te automatiseren. Zo maken veel managers al gebruik van beslissingsondersteunende systemen bij het nemen van gecompliceerde en niet-routinematige beslissingen. Geavanceerde analysemodellen helpen de manager bij de besluitvorming over actuele processen en voorspellingen voor de toekomst. Dit geeft een goed inzicht in de klanten, producten en de markt waarin zij opereren.

Voor bedrijven die analysemodellen in hun besluitvormingsproces gebruiken, is het mogelijk om SAS Decision Manager in te zetten. Deze software integreert een geavanceerd analysemodel met zakelijke systemen. Analisten werken binnen een webgebaseerde omgeving waarin modellen en regels gedefinieerd, getest en ontwikkeld kunnen worden. Met dit systeem zijn organisaties ervan verzekerd dat de besluitvorming in de praktijk gemonitord en goed gedocumenteerd wordt.

De whitepaper
Lees in deze whitepaper meer over hoe SAS Decision Manager werkt en  welke voordelen een up-to-date geautomatiseerd systeem kan bieden voor uw organisatie. Download vrijblijvend de volledige whitepaper “From Data to Decision”.

 

Download de whitepaper
Download