Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Heldere aanbestedingsdocumentatie voorkomt juridische problemen

Hoe kan een aanbestedingsprocedure fout gaan?

Een helder en eenduidig programma van eisen is van essentieel belang in een aanbestedingsprocedure. Het is niet uitzonderlijk dat tijdens een aanbestedingstraject blijkt dat de eisen uit de aanbestedingsdocumentatie niet eenduidig genoeg zijn.

Wanneer de eisen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, leidt dat vaak tot aanpassingen op de aanbesteding, die al gauw als meerwerk (en dus extra kosten) worden gerekend door de leverancier.

De Gelderse gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar hadden na het opstarten van een aanbestedingsprocedure ondervonden dat er teveel ruimte was gelaten. Hierdoor moest de aanbestedingprocedure weer worden ingetrokken.

Lees de gratis praktijkcase waarin uiteen gezet op welke manier een aanbestedingsprocedure verkeerd kan lopen.

 

Download de whitepaper
Download