Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Heeft u de juiste ‘level of Assurance’ voor complexe infrastructuren?

IBM Security Identity Governance and Administration

In elke organisatie is het belangrijk om te controleren of alle medewerkers met de juiste verificatiegegevens  en ‘level of assurance’ werken. Maar hoe kunt u in deze veranderde omgevingen van vandaag, waar de technologie voortdurend in ontwikkeling is, ervoor zorgen dat de toegang voor medewerkers up-to-date en passend is en blijft? Hoe kunt u bevestigen dat Separation-of-Duties (SoD), regels en andere beleidsmaatregelen worden toegepast? En hoe kunt u dit bewijzen aan toezichthouders en compliance auditors?

Deze identiteitsmanagement uitdagingen maken het er niet makkelijker op, zeker als de organisatiegrootte en daarmee ook de applicatie infrastructuur snel groeit. Om een werknemer toegang te geven tot een specifiek middel is een proces vereist dat rekening houdt met applicatiespecifieke informatie over de bedrijfsrol en de werkspecificaties van de werknemer. Mocht de werknemer daarna toegang nodig hebben tot een ander middel, moet dit weer opnieuw worden geprovisioneerd. Deze complexiteit aan  identity management infrastructuren blijft alleen maar groeien en het risico dat de beveiliging en compliance wellicht in gevaar zou kunnen komen wordt alleen maar groter.

Security Identity Governance en Administration
Security Identity Governance en administratie kan organisaties helpen bij het beperken van de risico’s en het schenden van SoD door middel van business-gedreven ´identity  governance´en end-to-end ´user  lifecycle management´. De toepassing voorziet in een geïntegreerde en gestroomlijnde aanpak voor het beheren van gebruikersrollen, toegangsbeleid en risico’s. Door inzichtelijk te maken waar de toegang toe dient, kunnen kritische vragen die in de organisatie spelen makkelijker worden beantwoord. Denk hierbij aan vragen zoals:

  • Wie heeft toegang tot welke middelen en wanneer?
  • Hoe krijgen medewerkers toegang tot middelen en waarom?

Bekijk onderstaande video "Protect the Identity and Simplify Audits with IBM Security Identity Governance and Administration" voor meer informatie: 

Lees in de whitepaper meer over de toepassing Security Identity Governance en Administration en wat het kan betekenen voor de beveiliging en compliance van uw identiteitsmanagement.

 

Download de whitepaper
Download