Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Handvatten voor lokale storage in VDI-omgevingen

Lokale storage en storage sizing voor VDI – tips

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) wordt in veel organisaties gebruikt om het ‘any time, any where, any how’ werken te kunnen bieden. Wat soms over het hoofd wordt gezien is dat VDI een behoorlijke impact heeft op de storage. Omdat storage een groot deel uitmaakt van de totale oplossing, kan een verkeerde inschatting van de benodigde storage-omvang een behoorlijk negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring. De kans bestaat dat een niet goed functionerende VDI-omgeving niet wordt geaccepteerd binnen de organisaties – een groot probleem voor zowel IT-afdeling als eindgebruikers.

Deze whitepaper biedt inzicht in de VDI ontwerpfactoren en VDI sizing richtlijnen, maar gaat ook uitgebreid in op storage capaciteit en storage tiering. Aan de hand van een aantal specifieke scenario’s met rekenvoorbeelden, informatie over VDI software en applicatie virtualisatie bieden de schrijvers veel handvatten voor het succesvol uitvoeren van een VDI project.

Een succesvol VDI-project – de belangrijkste factoren
De juiste uitgangspunten zijn dus van groot belang bij de start van een VDI project. De factoren die van belang zijn bij het ontwerp van een VDI Local Storage Server zijn onder meer:

  • Performance
  • Capaciteit
  • Beschikbaarheid
  • Kosten

Lokale storage voor VDI – handreikingen
Een belangrijke succesfactor bij de implementatie van een VDI-infrastructuur was altijd IOPS. Nu er nieuwe snelle Flash-based storage oplossingen beschikbaar zijn, is IOPS veel minder bepalend. De keuze voor flash heeft echter wel gevolgen voor de beschikbare opslagcapaciteit. Aangezien de benodigde hoeveelheid storage per werkplek varieert is een apart hoofdstuk gewijd aan storage capaciteit. Er zijn verschillende factoren die de benodigde opslagcapaciteit beïnvloeden, te verdelen in de categorieën: systeem, gebruiker en hypervisor. Storage tiering kan er voor zorgen dat efficiënter met de beschikbare storageruimte wordt omgegaan. Maar geldt dit ook voor een VDI-omgeving? Dit wordt onderzocht voor twee verschillende VDI-oplossingen. Om de besproken inhoud nog verder te verduidelijken worden twee scenario’s doorgerekend. Twee sterke punten van VDI zijn de mogelijkheid van ‘single image management’ en de mogelijkheid om applicaties aan gebruikers te koppelen via applicatie virtualisatie. Diverse soorten software om dit te realiseren, worden tegen het licht gehouden. Lees verder over het inrichten van een VDI-omgeving.

 

Download de whitepaper
Download