Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Haal uw voordeel uit een data lake

Data lake: de voordelen en uitdagingen

Data en het analyseren ervan kunnen doorslaggevend zijn voor het succes van uw bedrijf. Hierbij is een goede gegevensopslag onontbeerlijk. Dat kan nu op een innovatieve manier via een data lake of data hub. Hoe kan uw organisatie de vruchten van plukken van data lakes en welke valkuilen zijn er? Lees het in deze whitepaper.

Wat is een data lake?

Een data lake bestaat uit (grotendeels) onbewerkte data. Het werd ontworpen om gegevens op detailniveau te kunnen opslaan. De informatie die erin wordt geladen kan onder meer bestaan uit logs, sensordata uit Internet of Things, klantgedrag (clicks), social media en transactionele informatie afkomstig van ERP, CRM of SCM.

Met een data lake kunnen gegevens zo compleet mogelijk worden opgeslagen. Bij traditionele dataopslag gaan vanwege de complexiteit van de data en de kosten die dit met zich meebrengen, nogal eens details verloren. Dat is jammer, want dit soort informatie kan later weer van pas komen.

De te analyseren datasets worden meestal in een Hadoop-omgeving geladen. Hadoop is een open-source systeem voor dataopslag en -verwerking. Hiermee kunnen grote hoeveelheden data snel en gemakkelijk verwerkt worden.

Is Hadoop genoeg voor u?

Dit detailniveau kan u geweldige inzichten geven. Als u niet alle gegevens heeft, kan het interpreteren ervan echter leiden tot verkeerde conclusies. Gebruikt u bijvoorbeeld Hadoop om klantinteracties met een website of applicatie te registreren? Dan verzamelt u weliswaar clicks, maar kunt u demografische gegevens en eerdere activiteiten van de klant missen voor een volledige analyse. Dit betekent dat u extra tools nodig heeft om de data te verrijken, zoals oplossingen om cookies aan klant-ID’s te kunnen koppelen.

Profiteer maximaal van een data lake

Deze whitepaper geeft u inzicht in op welke manier u maximaal kunt profiteren van een data lake en wat u daarvoor nodig heeft. Denk vooruit en download de whitepaper The Modern Data Lake – Operationalizing big data analytics voor everyone!

 

Download de whitepaper
Download