Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan

Verbetering van HRM-beleid door gebruik van processen

HRM kan grote invloed hebben op het bedrijfsresultaat en de performance van het personeel. Toch kan een HRM-beleid dat niet meekomt met bedrijfsdoelstellingen en waarvan niet duidelijk is wat de opbrengst is problemen opleveren en geld kosten. Het meten van de opbrengsten en de resultaten heeft te vaak geen hoge prioriteit en vindt dan ook niet structureel plaats, terwijl dit wel zou moeten.

Processen en beleid
Een meetbaar en transparant HRM-beleid helpen HRM-afdelingen hun meerwaarde aan te tonen. Hierbij dienen de verschillende HRM-processen wel aan te sluiten bij de organisatiestrategie.

Het stappenplan dat in deze whitepaper wordt gegeven helpt de HRM-afdeling structureel te verbeteren. In acht hoofdstukken wordt per hoofdstuk een stap behandeld, deze zijn:

  • Bepaal de HR-strategie
  • Maak een HRM-plan
  • Inzet HRM-instrumenten
  • Beschrijf de HRM-processen
  • Maak de HRM-processen meetbaar
  • Meet regelmatig de dienstverlening
  • Beoordeel waar de dienstverlening verbeterd kan worden
  • Toets of de verbeteringen werken

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper waarin een stappenplan wordt gegeven om de HRM-afdeling structureel te verbeteren met gebruik van processen.